Wienerberger AB

Lediga jobb hos Wienerberger


Är du ute efter nya karriärsutmaningar? Hos oss på Ingenjörsjobb.se kan du hitta en mängd lediga ingenjörsjobb över hela Sverige. Nedan hittar du lediga jobb hos Wienerberger du kan söka just nu. Du kan även läsa om vad du som arbetstagare kan förvänta dig när du arbetar för Wienerberger. Klicka på den gula knappen ”läs mer” för att läsa mer om tjänsten för att hitta information om placeringsort, befattning och ansvarsområden samt vilka kvalifikationer som eftersöks. Hittar du ett eller flera lediga jobb hos Wienerberger du vill söka kan du göra din ansökan direkt via en länk i respektive annons.


Om Wienerberger

Wienerberger är Nordens största tegelföretag. Vi förenar djup lokal förankring med internationell utblick och globalt perspektiv och vår historia går åtskilliga generationer bakåt i tiden. Det ger oss en unik expertis och erfarenhet som varje dag präglar vår tillgång till teglets möjligheter. Just därför är vårt program antagligen det bredaste, mest kompletta och innovativa i Norden.

Vi brinner för tegel
Hos Wienerberger brinner vi för kvalitet och kreativitet - bokstavligt talat. Vårt tegel är en verklig naturprodukt - lera formgiven med vatten, torkad och bränd i ugn vid höga temperaturer. Det betyder att alla våra produkter är unika och har en naturlig variation från bränning till bränning, en variation som utmanar och inspirerar kreativiteten. 

Vi brinner samtidigt för en hållbar framtid. Utöver löpande insatser i vår produktion för att minska CO2-avtrycket satsar vi på produkter som minskar resursförbrukningen och ingår i naturens eget kretslopp. Vi tror på kvalitet, som man ser och lägger märke till. Tegel som formas och utvecklas i takt med tiden.

När man bygger med tegel kan man leka med format, former, förband och fogar. Och vi älskar när teglets möjligheter utnyttjas och bidrar effektivt till murverkets uttryck. Med denna bok vill vi bjuda in dig i vår värld, en värld av tegel i en mängd färger, ytor och format. Tegel att bygga hus och hem av - och att drömma om. 

Hållbar produktion
Vi uppfattar hållbarhet som en integrerad del av vår verksamhet och en viktig faktor för Wienerbergers framgång - där hållbarhet är fast förankrad i vår företagsstrategi:
  • Miljöskydd i produktionen
  • Hållbara produkter
  • Motiverade medarbetare
Våra värden
Expertis, passion, integritet och respekt, kundfokus, företagaranda, kvalitet och ansvar: Dessa värden utgör fundamentet för våra aktiviteter som företag samt vårt dagliga samarbete. Som en fast förankrad del av vår företagskultur avspeglar de sig i Wienerberger-gruppens regler, bestämmelser och policyer. Budskapet är mycket tydligt: Vi tolererar inga former av illegalt och oetiskt uppförande eller brott mot kraven på att följa regler och lagstiftning!

I Wienerbergers värld gäller det för oss alla - anställda, kunder, leverantörer och samarbetspartner - att det är vår ambition att efterleva de högsta standarder för integritet, företagsetik och hållbarhet och säkerställa korrekt uppförande i hela koncernen.

Whistleblowing: När något inte är riktigt som det ska
Det är vårt ansvar att främja en företagskultur som avspeglar våra principer. Till detta hör förpliktelsen för alla som är ansvariga för efterlevnad hos Wienerberger, att säkerställa att policyer och processer implementeras och efterlevs. Interna och externa revisioner företas för att verifiera effektiviteten hos alla regler och bestämmelser och för att sätta igång ytterligare förbättringar.

Om du har en grundad misstanke om att våra uppförandestandarder överträds eller åsidosätts ska du inte tveka att påtala detta! Wienerberger uppmanar alla anställda, leverantörer och samarbetspartner att rapportera eventuella potentiella förseelser, brott eller överträdelser av vår uppförandekod!

Hitta lediga jobb hos Wienerberger här på Ingenjörsjobb.se