Telge Nät AB

Lediga jobb hos Telge Nät 


Är du ute efter nya karriärsutmaningar? Hos oss på Ingenjörsjobb.se kan du hitta en mängd lediga ingenjörsjobb över hela Sverige. Nedan hittar du lediga jobb hos Telge Nät du kan söka just nu. Du kan även läsa om vad du som arbetstagare kan förvänta dig när du arbetar för Telge Nät. Klicka på den gula knappen ”läs mer” för att läsa mer om tjänsten för att hitta information om placeringsort, befattning och ansvarsområden samt vilka kvalifikationer som eftersöks. Hittar du ett eller flera lediga jobb hos Telge Nät  du vill söka kan du göra din ansökan direkt via en länk i respektive annons.

Om Telge och vad vi gör

Vi är koncernen som genom våra dotterbolag erbjuder Södertäljeborna tjänster och service som gör Södertälje till en bättre plats – för både människor och företag.

Södertälje: en bättre plats för människor och företag

Telge ägs av Södertälje kommun och är till för alla som bor och verkar i Södertälje. Koncernen består av moderbolaget Telge AB och ett antal helägda dotterbolag och bolag som Telge är delägare i.

Vi erbjuder bostäder och tjänster som är kopplade till bostad och boende, men också science center och bemanningstjänster. En mycket viktig uppgift är också att hjälpa unga människor ut i arbetslivet. Vi gör helt enkelt samhällsnytta på kommersiella grunder och bidrar ekonomiskt till kommunen genom det överskott vi skapar.

Vårt uppdrag: förbättra, attrahera och levereraSödertälje kommun har givit oss ett tydligt uppdrag som kan sammanfattas i nedanstående punkter. Telge ska:

 • Erbjuda Södertäljeborna tjänster och service som förbättrar deras vardag
 • Jobba för och bidra till ett attraktivare Södertälje
 • Skapa ett ekonomiskt överskott och bidra ekonomiskt till kommunen och kommuninvånarna
 • Utmana och stimulera konkurrensen inom sina respektive branscher

Vad vi erbjuderVi erbjuder tjänster och service inom bostäder, bygg, elnät, lokaler, hamn, värme, vatten och avlopp, stadsnät/kommunikation, science center samt arbetsförmedling och bemanning.

För en hållbar framtid

Hur bidrar Telgekoncernen till en långsiktig hållbar utveckling för både människor, miljö och klimat? Det gör vi genom att förena affärer och samhällsnytta i vår dagliga verksamhet, på en rad olika sätt.


Våra fokusområden

De hållbarhetsområden vi har identifierat som mest väsentliga och som vi fokuserar på är:

 • att värna om vår (när)miljö
 • att vara i lokalsamhällets tjänst (trygghet, säkerhet och kritiska samhällsfunktioner)
 • att vara en attraktiv och stabil arbetsgivare
 • att säkra en hållbar leverantörskedja
 • att vara en ansvarsfull och transparent aktör och affärspartner

Delar av vårt miljö- och hållbarhetsarbete finns sammanställt på följande sidor. Du kan också läsa mer om vad vi gör i Telgekoncernens hållbarhetsrapport.

Miljö- och klimatprogrammet

Miljö- och klimatprogrammet är ett strategiskt övergripande måldokument som är kopplat till flera av Södertälje kommuns övriga styrande och vägledande dokument, planer och strategier.

Telgekoncernen med dotterbolag ägs av Södertälje kommun vilket innebär att vi arbetar efter kommunens miljö- och klimatprogram.

Fyra prioriterade områdenSödertälje kommun har delat in de nationella miljömålen som riksdagen antagit, i fyra prioriterade områden:

 1. Mark och vatten
 2. Klimat och energi
 3. Bebyggelse och transporter
 4. Konsumtion och beteende

Inom varje område finns mål, men också nödvändiga grundförutsättningar för att nå målen. Det är upp till varje nämnd och bolag att inom ramen för sitt uppdrag vidta de åtgärder som behövs.

Programmet är en viktig del av det strategiska miljö- och klimatarbetet och är styrande för Södertälje kommun som organisation och för oss i Telgekoncernen. Som grund för programmet ligger de nationella miljökvalitetsmålen som årligen följs upp av Naturvårdsverket.