Skogforsk

Lediga jobb hos Skogforsk


Är du ute efter nya karriärsutmaningar? Hos oss på Ingenjörsjobb.se kan du hitta en mängd lediga ingenjörsjobb över hela Sverige. Nedan hittar du lediga jobb hos Skogforsk du kan söka just nu. Du kan även läsa om vad du som arbetstagare kan förvänta dig när du arbetar för Skogforsk. Klicka på den gula knappen ”läs mer” för att läsa mer om tjänsten för att hitta information om placeringsort, befattning och ansvarsområden samt vilka kvalifikationer som eftersöks. Hittar du ett eller flera lediga jobb hos Skogforsk du vill söka kan du göra din ansökan direkt via en länk i respektive annons.

"Vi leder hållbar utveckling". Det är Skogforsks vision. Vi utvecklar och kommunicerar kunskap, tjänster och produkter som bidrar till en hållbar utveckling  i skogsbruket till nytta för samhället.
Vår forskning spänner över hela skogsbrukets värdekedja, från ett mikroskopiskt pollen hela vägen till industrin. Våra forskare är experter på bland annat förädling av träd som växer bättre och som kan möta framtidens klimatförändringar, bättre miljövård, högre skogsproduktion, effektivare skogsmaskiner som är skonsamma både mot föraren och miljön, effektivare logistik och värdeskapande virkesutnyttjande.

Vår relation till skogsbruket skapar unika förutsättningar för att ny kunskap ska bli tillämpad i det praktiska skogsbruket. Genom kommunikation och olika samarbetsformer vill vi bidra till ett än mer hållbart brukande av skogen.

Genom den kunskap och kompetens som Skogforsk genererar bidrar vi till FNs mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Den största nyttan uppstår förstås då våra resultat implementeras och används praktiskt i skogsbruket men vi har även identifierat hur vår egen verksamhet påverkar målen. Läs mer om hur vårt arbete kopplar till Agenda 2030.

Skogforsk är anslutna till UN Global Compact och verksamheten drivs i linje med Skogforsks uppförandekod. Läs mer om vad vi gör i vår Års- och hållbarhetsredovisning.

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten. Totalt är vi omkring 135 anställda, varav 80 är forskare. Vi finns på tre orter, Uppsala (huvudkontor), Sävar och Ekebo.

Läs mer om forskningen i vår forskningsstrategi.

Skogforsk följer Formas policy för öppen tillgång till forskningsdata. Läs mer här.

Skogforsk är organiserat i fyra FoI-program och två processer. Vi har avdelningar för kommunikation, IT och ekonomi. Huvudkontoret ligger i Uppsala. I Sävar och Ekebo finns plantskolor och fröservice.

Driftsystem
Verkar för förbättrad produktivitet och skonsamhet. Omfattar teknik, metoder och organisation för skogsbrukets alla operationer och sortiment.  

Förädling
Ansvarar för uthållig förädling av skogsträd. Bedriver också FoI för effektivare operativ förädling och för effektiv fröproduktion i fröplantager.  

Skogsskötsel
Utvecklar kunskap om skogsskötsel för olika mål. Programmets forskning omfattar produktion, tillväxt, kvalitet, miljöpåverkan, skaderisker och effektiv naturvård. 

Värdekedjor 
Utvecklar teknik, metoder och system för att utifrån marknadsorientering och kundorderstyrning optimera värdeutbytet av råvaran från skogen. 

Digitalisering
Processen tillvaratar digitaliseringens möjligheter och utvecklar beslutsstöd, standarder, fjärranalysskattningar med mer för ett hållbart skogsbruk. 

Skogens samhällsnyttor
Inom processen bedrivs forskning och kommunikation för att tydliggöra skogens samhällsnyttor. Bemannas av samtliga forskningsprogram och Kommunikation.