Regieorgaan SIA

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) heeft als opdracht het versterken en vernieuwen van vraaggestuurd praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Onderzoek dat het toepassen van kennis in bedrijven, in de publieke sector en in het onderwijs van de hogescholen stimuleert. Via onze website POdium voor praktijkgericht onderzoek kunt u kennis maken met het praktijkgerichte onderzoek opgezet en uitgevoerd door hogescholen.

Over SIA
Wij faciliteren in brede zin het landelijke platform voor onderzoekers, ondernemers, professionals en beleidsmakers met als doel praktijkgericht onderzoek verder te versterken en te vernieuwen. Daartoe bouwen we netwerken, zoeken partners, ontwikkelen en begeleiden programma's en bieden een podium voor de resultaten. Ons investeringsbudget is circa 30 miljoen euro. Als netwerkorganisatie werken we nauw samen met andere onderdelen van NWO, organisaties als de Vereniging Hogescholen, TNO en de Kamer van Koophandel. Het betrekken van het mkb bij het onderzoek is voor ons een belangrijke doelstelling. Wij verbinden het praktijkgericht onderzoek van hogescholen met de innovatieagenda's van de topsectoren.

RAAK
Het regieorgaan financiert praktijkgericht onderzoek uit de middelen die het ministerie van OCW daarvoor geoormerkt heeft. Regieorgaan SIA doet dit in vorm van de RAAK-regeling.

Overige activiteiten
Daarnaast zet het regieorgaan zich in om samen met partners programma’s te ontwikkelen die inspelen op maatschappelijke en economische uitdagingen. Dit doet Regieorgaan SIA veelal in samenwerking met andere onderdelen binnen de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.