Nordic Electronic Partner

Lediga jobb hos Nordic Electronic Partner


Är du ute efter nya karriärsutmaningar? Hos oss på Ingenjörsjobb.se kan du hitta en mängd lediga ingenjörsjobb över hela Sverige. Nedan hittar du lediga jobb hos Nordic Electronic Partner du kan söka just nu. Du kan även läsa om vad du som arbetstagare kan förvänta dig när du arbetar för Nordic Electronic Partner. Klicka på den gula knappen ”läs mer” för att läsa mer om tjänsten för att hitta information om placeringsort, befattning och ansvarsområden samt vilka kvalifikationer som eftersöks. Hittar du ett eller flera lediga jobb hos Nordic Electronic Partner du vill söka kan du göra din ansökan direkt via en länk i respektive annons.

NEP är en ingenjörsbyrå – levererar fungerande lösningar

Vår affärsidé är att erbjuda kostnadseffektiva och produktionsfärdiga produktdesigner & lösningar och testsystem. Målverksamhetssegmenten är MedTech och Industrial Product Technologies. Kärnförmågor är hårdvara och mjukvara för inbyggd elektronik, produktutveckling, testlösningar för PCBA:er och slutprodukter, leverans av fungerande lösningar, validering och regelefterlevnad, ISO-13485, mekanisk design och produktproduktionsstöd.

Nordic Electronic Partner

  • Vi utvecklar och levererar produkter, system, delsystem, elektronik/PCBA, testsystem och certifiering till produktägare, våra kunder.
  • Vi är inom områdena elektronik, mekanik, industri, medicinteknik och embedded.
  • Vi passar dig där du gör bäst. Oavsett vad om du är djupt inne i de inbäddade elektronerna eller en mer holistisk drivkraft kommer vi att ha rollen för dig. Din drivkraft är vår drivkraft och din framgång är våra kunders framgång.
  • Vi driver många projekt samtidigt, kort till lång sikt, från 3 månader till 3 år.
  • Vi är fokuserade på medicinteknik och industriella applikationer samtidigt som vi betjänar andra segment inom test- och PCBA-design.
  • Vi får produkter att fungera. Vi tar hand om från idé och koncept till certifierad produkt- och tillverkningsimplementering.
Hitta lediga jobb hos Nordic Electronic Partner här på Ingenjörsjobb.se