Lyckeby

Lediga jobb hos Lyckeby


Är du ute efter nya karriärsutmaningar? Hos oss på Ingenjörsjobb.se kan du hitta en mängd lediga ingenjörsjobb över hela Sverige. Nedan hittar du lediga jobb hos Lyckeby du kan söka just nu. Du kan även läsa om vad du som arbetstagare kan förvänta dig när du arbetar för Lyckeby. Klicka på den gula knappen ”läs mer” för att läsa mer om tjänsten för att hitta information om placeringsort, befattning och ansvarsområden samt vilka kvalifikationer som eftersöks. Hittar du ett eller flera lediga jobb hos Lyckeby du vill söka kan du göra din ansökan direkt via en länk i respektive annons.


Lyckeby är expert på stärkelser, fiber och protein från potatis

Vi utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer moderna och potatisbaserade specialstärkelser och fibrer till livsmedels- och pappersindustri över hela världen. Kunskapen om våra kunders behov och hur våra produkter skapar mervärde, är vår drivkraft

Vår produktion baseras huvudsakligen på förnyelsebara råvaror – framförallt potatis – men även majs och tapioka.

Lyckeby ägs av Sveriges Stärkelseproducenter upa – en ekonomisk förening med cirka 700 medlemmar i södra Sverige varav​ cirka 400 odlare och levererar stärkelsepotatis till Lyckeby.

Tack vare vår förankring i lantbruket arbetar vi inom Lyckeby med varje länk i kedjan från odling och förädling av utsädespotatis och stärkelsepotatis till forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av högspecialiserade moderna produkter för livsmedels- och pappersindustrin.

Detta ger oss en stabil tillgång till råvara liksom goda möjligheter att hålla en mycket hög nivå på kvalitetskontroll och spårbarhet genom hela produktionen.

Med gamla anor

Sveriges Stärkelseproducenter har anor nära 100 år tillbaka i tiden. Redan 1927 bildades vår ekonomiska förening med syfte att koordinera försäljning och utveckla produktion av potatisstärkelse. Föreningens ägare är lantbrukare i södra Sverige och de är även leverantörer av vår viktigaste råvara, stärkelsepotatisen. Genom denna starka ägarkonstellation har vi byggt ett hållbart företag med stark förankring i det svenska landbruket.

Ur den närodlade potatisen förädlar vi fram fantastiska produkter som numera exporteras över hela världen. Den utveckling vi gjort sedan 1927 är vi mycket stolta över. Och vi vill fortsätta utvecklas så att nästa generation lantbrukare kan fortsätta odla den svenska stärkelsepotatisen.


Vår affärsidé
Vår affärsidé är att köpa in potatis från ägare och potatisodlare, förädla och ta tillvara på innehållet på bästa sätt och sälja de produkter som utvinns till kunder på utvalda marknader. En del av stärkelsen som utvinns blandas med smaksättningar och/eller andra funktionella ingredienser innan den säljs vidare.

Vi har två affärsområden; stärkelse och smak, stärkelseverksamheten drivs under namnet Lyckeby medan smak hanteras i bolagen Lyckeby Culinar AB och Kockens AB.
Kvalitet
Eftersom våra ägare också är leverantörer av potatisråvaran till våra produkter, har vi inblick i hela kedjan från knöl till mjöl. All odling sker på lokal nivå, vilket innebär att vi har goda möjligheter att påverka att odlingen sker på ett uthålligt sätt.

Givetvis är även våra övriga råvaror, vårt emballage, våra processer och slutligen våra produkter kontrollerade, säkra och uppfyller gällande lagstiftning.

Vi ser med ödmjukhet på att vårt kvalitetsarbete aldrig är slutfört och vi arbetar kontinuerligt mot uppsatta mål genom att ständigt förbättra våra rutiner, våra processer och vår livsmedelskunskap. Som en led i detta arbete är vi certifierade enlig ett antal standarder, är du nyfiken på dessa hittar du dem här på sidan.

Vår viktigaste målsättning är att våra produkter och vår service uppfyller krav och förväntningar från dig som är vår kund, med snabb service, transparent kommunikation och leveranser i tid. Vi erbjuder dig vårt kunnande genom hela livsmedelskedjan till färdigt koncept. Tillsammans kan vi göra dina produkter bättre och säkrare.

Hållbarhet
Inom vår koncern Sveriges Stärkelseproducenter har vi ett gemensamt hållbarhetsprogram för våra båda affärsområden Stärkelse och Smak. För att säkerställa att vårt arbete ligger i linje med nationella och globala riktlinjer för hållbar utveckling, kopplar vi vårt arbete till delmålen i FN:s Agenda 2030. Läs gärna mer om vårt totala program i vår hållbarhetsredovisning, du hittar den bland dokumenten här på sidan.

Lyckebys verksamhet bedrivs med hög cirkularitet genom att vi förutom att förädla stärkelsen även tar till vara på sidoströmmar av andra komponenter i stärkelsepotatisen. Potatisfibern förädlar vi till en livsmedelsgodkänd produkt, proteinet säljer vi som djurfoder, fruktsaften och överblivet vatten förs tillbaka till åkermarken som gödningsmedel och bevattning.

Vi arbetar mot ständiga förbättringar för att minimera våra produkters påverkan på vår miljö, hälsa och säkerhet. För att agera på rätt sätt har vi noggrant analyserat vår verksamhets mest betydande hållbarhetsaspekter och ser att de är kopplade till utsläpp av koldioxid och användning av fossila bränslen. Vi arbetar nu hårt för att nå vår målsättning att vara helt fossilfria i egen produktion år 2025. Vi bedriver också flertalet forsknings- och utvecklingsprojekt med visionen att vår stärkelseproduktion ska bli ”den gröna stärkelsefabriken”, läs om mer om detta i vår VD:s brev om vår framtid.

Vi bedriver gärna ett aktivt samarbete med er – våra kunder, leverantörer och andra intressegrupper – för hållbar utveckling av framtidens livsmedelsprodukter.

Välkommen med dina frågor om vårt kvalitets- och hållbarhetsarbete!