KTC Control

Lediga jobb hos KTC Control


Är du ute efter nya karriärsutmaningar? Hos oss på Ingenjörsjobb.se kan du hitta en mängd lediga ingenjörsjobb över hela Sverige. Nedan hittar du lediga jobb hos KTC Control du kan söka just nu. Du kan även läsa om vad du som arbetstagare kan förvänta dig när du arbetar för KTC Control. Klicka på den gula knappen ”läs mer” för att läsa mer om tjänsten för att hitta information om placeringsort, befattning och ansvarsområden samt vilka kvalifikationer som eftersöks. Hittar du ett eller flera lediga jobb hos KTC Control du vill söka kan du göra din ansökan direkt via en länk i respektive annons.

Vi är KTC.

Det är vi som varje dag hjälper våra kunder att framtidssäkra sina fastigheter. För att steg för steg ta oss närmare vår vision. Vi gör det tillsammans – med mod, flexibilitet och kvalitet.

Vår vision
Vi verkar för en framtid där energi är gratis, utan negativ miljöpåverkan, där människor verkar och bor med högsta möjliga livskvalitet.

Vår mission
KTC bidrar aktivt till hållbart byggande och förvaltande av fastigheter innan, under och efter byggprocessen.

Vår verksamhetsidé
Vi är fokuserade på dagens utmaningar med morgondagens möjligheter. Tillsammans med våra kunder tillför vi kunskap och verktyg i form av presentationsgränssnitt, system och tjänster som stödjer utvecklingen av hållbara fastigheter.

Vårt mål
100% nöjda kunder är vårt mål och en förutsättning för långsiktig framgång. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners är vi inte bara med och driver omställningen till miljövänlig energiproduktion – vi vet också att den är lönsam. Vi ska nå vårt mål genom:
  • Vi ska tillsammans aktivt verka för bättre och starkare kundrelationer.
  • Vi ska alltid erbjuda de mest innovativa och energismarta kundlösningarna.
  • Vi ska förbättra lönsamheten genom en effektivverksamhet där människor mår bra.
  • Vi ska ha fungerande rutiner, processer och god ekonomisk- och kvalitetsuppföljning
Med kompetenta, engagerade medarbetare arbetar KTC med ständiga förbättringar inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö för att säkra och förbättra verksamheten.

Miljö
KTCs ambition är att bidra till en hållbar utveckling genom såväl ett gott internt miljöarbete, som genom att sprida kunskap i energi och miljöfrågor till våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Kvalitet
KTC Control AB:s kvalitetssäkringssystem är framtaget för att uppfylla marknadens krav på kvalitet i produkter och tjänster samt säkra kvalitén på entreprenader utförda av KTC Control AB eller av entreprenör som utför arbeten för KTC Control AB:s räkning.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet. Grundläggande i verksamheten är att förebygga ohälsa och skador p.g.a. arbetet. Genom fortbildning av vår personal upprätthåller vi goda förutsättningar för att skapa en bra arbetsplats.

Vi skall överträffa gällande lagstiftning, bindande krav liksom övrig lagstiftning som branschen har att rätta sig efter för att skapa säkra och effektiva styr- och reglersystem för våra kunder.