Käppalaförbundet

Lediga jobb hos Käppalaförbundet


Är du ute efter nya karriärsutmaningar? Hos oss på Ingenjörsjobb.se kan du hitta en mängd lediga ingenjörsjobb över hela Sverige. Nedan hittar du lediga jobb hos Käppalaförbundet du kan söka just nu. Du kan även läsa om vad du som arbetstagare kan förvänta dig när du arbetar för Käppalaförbundet . Klicka på den gula knappen ”läs mer” för att läsa mer om tjänsten för att hitta information om placeringsort, befattning och ansvarsområden samt vilka kvalifikationer som eftersöks. Hittar du ett eller flera lediga jobb hos Käppalaförbundet du vill söka kan du göra din ansökan direkt via en länk i respektive annons.


Om Käppalaförbundet

Vi är ett kommunalförbund som renar avloppsvatten åt elva kommuner i norra och östra Stockholm. Verksamheten har funnits i över 60 år och bidrar till renare sjöar och skärgård i medlemskommunerna


Vårt uppdrag och vår roll i samhället


Uppdrag
Käppalaförbundet ska omhänderta och rena medlemskommunernas avloppsvatten. I dag renar vi avloppsvatten från mer än en halv miljon människor samt från kontor, industrier, skolor, sjukhus etc i våra elva medlemskommuner i Stockholmsområdets norra och östra delar.


Vår roll
Vår huvuduppgift är att rena avloppsvattnet i enlighet med de utsläppsvillkor som gäller. Det renade vattnet släpps sedan ut i Östersjön.

Förutom att bidra till en bättre havsmiljö i Östersjön samarbetar vi med våra medlemskommuner och de verksamheter som finns där, så att det avloppsvatten som kommer till Käppalaverket är så rent som möjligt.

Vi tar också vara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet. Vi producerar slam, biogas och värme som vi återför till samhället. Slammet används som växtnäring på åkermark, biogasen som bränsle i SL:s bussar och en del av värmen från den renade avloppsvattnet används för att värma upp Käppalaverket och bostäder i närområdet. På så sätt skapar vi ett kretslopp som kommer samhället till godo.

.

En arbetsplats att trivas på

Käppalaförbundet är en arbetsplats med familjär stämning, kunniga medarbetare och ett viktigt uppdrag där man gör en verklig insats för miljön varje dag.
Käppalaverket 3.0 – vår storsatsning på miljön och ökad kapacitet

Vi är inne i en spännande och utmanande utvecklingsfas. Under de kommande åren genomför vi vår storsatsning på miljön i Östersjön och ökad kapacitet. Ett jätteprojekt som innebär att Käppalaverkets reningsprocess byggs om och uppgraderas så att vi kan rena bort ännu mer fosfor, kväve och organiskt material från avloppsvattnet. Samtidigt utökar vi kapaciteten så att vi kan rena avloppsvatten åt betydligt fler människor än i dag. 


Hos oss bidrar du till en bättre miljö varje dag

En familjär stämning, kunniga jobbarkompisar med ett stort engagemang och inte minst ett viktigt uppdrag där man gör en verklig insats för miljön och bidrar till samhällsnytta varje dag. Det är några av orsakerna till att våra medarbetare trivs hos oss.
 
Vi är också en lagom stor arbetsplats med ungefär 80 medarbetare. Storleken gör att alla känner till alla och att beslutsvägarna är korta.
 
Vi har ett ledarskap som tror på frihet under ansvar. Långsiktighet, helhetstänk, miljöfokus och samarbete är viktigt för att vår verksamhet ska fungera på bästa sätt. 
 
Utveckling är en del av vår vardag. Vi vill hela tiden bli bättre. Vår verksamhet är långsiktig och stabil men vi satsar samtidigt mycket på att utvecklas för att ligga i framkant, bland annat genom att delta i forsknings- och utvecklingsprojekt.
 
Vi satsar aktivt på att du som medarbetare ska må bra. Vi har ett eget gym, erbjuder friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och sponsrar avgifter till olika sportevenemang. Och vi har en aktiv personalförening som ordnar många återkommande aktiviteter för alla medarbetare.
 
Vår senaste årliga medarbetarundersökning visade på de bästa resultaten hittills vad gäller stolthet för sitt arbete, lojalitet och att ha roligt på jobbet.