Henkel

Lediga jobb hos Henkel


Är du ute efter nya karriärsutmaningar? Hos oss på Ingenjörsjobb.se kan du hitta en mängd lediga ingenjörsjobb över hela Sverige. Nedan hittar du lediga jobb hos Henkel du kan söka just nu. Du kan även läsa om vad du som arbetstagare kan förvänta dig när du arbetar för Henkel. Klicka på den gula knappen ”läs mer” för att läsa mer om tjänsten för att hitta information om placeringsort, befattning och ansvarsområden samt vilka kvalifikationer som eftersöks. Hittar du ett eller flera lediga jobb hos Henkel du vill söka kan du göra din ansökan direkt via en länk i respektive annons.

Henkel arbetar globalt med en välbalanserad och diversifierad portfölj. Företaget har ledande positioner med sina tre affärsenheter inom både industri- och konsumentverksamhet tack vare starka varumärken, innovationer och teknik. Henkel Adhesive Technologies är världsledande på limmarknaden - inom alla industrisegment över hela världen. Henkel har sina ledande positioner på många marknader och kategorier runt om i världen inom sina tvätt- och hemsjukvård- och skönhetsvårdsföretag. Henkel grundades 1876 och ser tillbaka på mer än 140 års framgång. 2020 rapporterade Henkel en försäljning på 19,3 miljarder euro och ett rörelseresultat på 2,6 miljarder euro (justerat för engångsvinster / avgifter och omstruktureringskostnader). Henkel sysselsätter cirka 53 000 personer globalt - ett passionerat och mycket varierat team, förenat av en stark företagskultur, ett gemensamt syfte och gemensamma värderingar. Som en erkänd ledare inom hållbarhet har Henkel toppositioner i många internationella index och rankningar. Henkel’s preferensaktier är noterade i det tyska aktieindexet DAX.

Henkel Norden

Henkels produkter har funnits i Sverige sedan Henkel Kemiskt-Tekniskt Aktiebolag grundades 1925. I dag har Henkel funnits i de nordiska länderna i över 90 år. Våra varumärken står för hög kvalitet och innovation och värderas högt på marknaden av såväl konsumenter som industrin.

Henkel finns i Norden med alla tre divisioner och har sitt nordiska huvudkontor i Stockholm, lokalkontor i Danmark och Finland samt två fabriker som levererar det senaste inom limteknik. 

Mångfald och inbegripande
Henkel främjar en holistisk mångfald och integration. Mångfalden hos våra medarbetare, deras bakgrund, erfarenheter, talanger, kunskap, kreativitet och uppskattning av alla deras individuella skillnader är grunden för vår konkurrenskraftiga fördel. Som ett globalt operativt företag sysselsätter Henkel personer från 120 länder i nästan 80 länder. Cirka 85 procent av våra anställda arbetar utanför Tyskland och mer än hälften av dem på tillväxtmarknader. "Skapa ett hållbart värde" är vårt syfte att förena oss alla på Henkel. Vi tror att en företagskultur som fokuserar på mångfald och integration är den viktigaste drivkraften för kreativitet, innovation och uppfinning. Vår förmåga att leverera utmärkta resultat drivs av och beroende av vår förmåga att integrera Diversity & Inclusion i vår företags kultur och hur vi gör affärer.

Vi är starkt engagerade i att skapa team som matchar behoven på de marknader vi arbetar på och de kunder vi arbetar med, representerade av ett eklektiskt utbud av kulturell bakgrund, färdigheter och kunskap. Vi är övertygade om att olika team stimulerar innovation och nya sätt att lösa problem; ändå behöver de en inkluderande kultur och ledarskap för att hjälpa dem att fungera som bäst.

Våra värderingar
Våra värderingar vägleder alla våra handlingar, beslut och beteenden. Vi måste dagligen fatta många beslut i en omvärld stadd i snabb förändring. Samtidigt är vi ett mycket mångfacetterat företag: vi kommer från olika kulturella bakgrunder och har olika erfarenheter, och vi är verksamma på marknader och inom branscher som är mycket olikartade. Det är därför som tydliga gemensamma värderingar som förstås och tillämpas av alla Henkels anställda är så viktiga för vår framtida framgång.

Företagskultur

Vårt syfte uttrycker det som förenar oss alla i Henkel: Pioneers at heart for the good of generations. Vi är ett mångsidigt team med cirka 53 000 kollegor över hela världen som strävar efter att berika och förbättra livet varje dag genom våra produkter, tjänster och lösningar. Vårt syfte är byggt från våra rötter och bär ett långvarigt arv av innovation, ansvar och hållbarhet i framtiden. Våra gemensamma värderingar och ledarskapsåtaganden styr våra beslut och handlingar varje dag