FVB

Lediga jobb hos FVB


Är du ute efter nya karriärsutmaningar? Hos oss på Ingenjörsjobb.se kan du hitta en mängd lediga ingenjörsjobb över hela Sverige. Nedan hittar du lediga jobb hos FVB du kan söka just nu. Du kan även läsa om vad du som arbetstagare kan förvänta dig när du arbetar för FVB. Klicka på den gula knappen ”läs mer” för att läsa mer om tjänsten för att hitta information om placeringsort, befattning och ansvarsområden samt vilka kvalifikationer som eftersöks. Hittar du ett eller flera lediga jobb hos FVB du vill söka kan du göra din ansökan direkt via en länk i respektive annons.


Välkommen till FVB!

I Sverige och internationellt är FVB en av de ledande energikonsulterna inom Energi, Industri, Fastighet, El & Automation samt Vatten & Avlopp. Genom våra lokalkontor i Sverige, Storbritannien, Kanada och USA erbjuder vi ökat kundvärde genom lokal förankring på en globaliserad marknad. Vårt mål är att med hög kompetens, stort engagemang samt effektiva och miljövänliga lösningar minska klimatpåverkan, bidra till ett hållbart samhälle och skapa lönsamhet för våra kunder.

Affärsidé
FVB är energikonsulten som med hög systemkompetens och hållbara lösningar skapar framgång för våra kunder.

Vision
FVB är kundens förstahandsval som rådgivare och leverantör, lokalt och globalt.

Mission
FVB ska med stort engagemang bidra till att skapa det hållbara samhället.

Kvalitetspolicy
Vi ska leverera våra tjänster med en kvalité som överensstämmer med avtalade krav och därmed skapa långsiktiga kundrelationer.

Vårt kvalitetssystem är ett effektivt styrmedel som innebär att:
 • Vi som arbetar inom FVB levererar produkter och tjänster i rätt tid och med en kvalitet som gör våra kunder nöjda.
 • Vi planerar, utför och granskar vår verksamhet så att rätt slutkvalitet alltid är säkerställd.
 • Vi ställer samma kvalitetskrav på anlitade underleverantörer som vi ställer på oss själva.
 • Vi satsar på ständig förbättring av vår kvalitet genom kompetensutveckling, teknisk framförhållning, erfarenhetsåterföring och egenkontroll.
Leif Breitholtz, VD

Miljöpolicy
FVB ska genom kunskap, medvetenhet och engagemang medverka till utvecklingen av hållbara städer och samhällen.

Vår miljöpolicy är ett effektivt styrmedel som innebär att vi ska:
 • Följa tillämpliga lagar och andra krav.
 • Arbeta mot fastställda miljömål i verksamheten.
 • Utveckla och tillhandahålla tjänster där resurshushållning, kretsloppstänkande, energioptimering och klimatpåverkan beaktas.
 • Vid varje uppdrag välja hållbara tekniklösningar som kombinerar god ekonomi och låg miljöpåverkan.
 • Motivera kunder och medarbetare till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande.
 • Verka för att underkonsulter och leverantörer tillhandahåller tjänster och varor i överensstämmelse med vår miljöpolicy.
 • Ständigt förbättra vårt miljökunnande och vårt miljöarbete.
Leif Breitholtz, VD