Fresenius Kabi AB

Lediga jobb hos Fresenius Kabi


Är du ute efter nya karriärsutmaningar? Hos oss på Ingenjörsjobb.se kan du hitta en mängd lediga ingenjörsjobb över hela Sverige. Nedan hittar du lediga jobb hos Fresenius Kabi du kan söka just nu. Du kan även läsa om vad du som arbetstagare kan förvänta dig när du arbetar för Fresenius Kabi. Klicka på den gula knappen ”läs mer” för att läsa mer om tjänsten för att hitta information om placeringsort, befattning och ansvarsområden samt vilka kvalifikationer som eftersöks. Hittar du ett eller flera lediga jobb hos Fresenius Kabi du vill söka kan du göra din ansökan direkt via en länk i respektive annons.


Fresenius Kabi Sverige

Fresenius Kabi har cirka 1000 medarbetare i Sverige. De flesta av våra anställda arbetar inom Global Operations Parenteral Nutrition & Generic Drugs. Vi har också avdelningar för marknad, IT samt forskning och utveckling. Vår moderna produktionsanläggning för intravenösa näringslösningar finns i Uppsala. Produktionsanläggningen för råvarutillverkning av bland annat äggfosfolipider finns i Brunna/Kungsängen. 


Produktion

Fresenius Kabi - En leverantör i hela vårdkedjan! Vi har produktionsanläggningar både i och utanför Sverige med tillverkning av produkter inom alla våra produktområden; Klinisk nutrition, Infusionsterapi, Medicin teknik.

Vår moderna produktionsanläggning för intravenösa näringslösningar finns i Uppsala. Produktionsanläggningen för råvarutillverkning av bland annat äggfosfolipider finns i Brunna/Kungsängen. 


Regulatory Affairs

Regulatory Affairs tar hand om allt som rör registrering, såsom nya godkännanden, uppdateringar och märkning av våra produkter.

Avdelningen består idag av cirka 15 personer och vi arbetar mot svenska och utländska myndigheter runt om i världen.Våra affärsområden


Intravenösa läkemedel
Fresenius Kabi erbjuder en rad intravenöst administrerade generiska läkemedel över ett brett spektrum av terapiområden; onkologi, infektion, smärtbehandling samt läkemedel för behandling av kritisk sjukdom. För administration av dessa produkter, kan vi erbjuda relaterad medicinsk utrustning inklusive förbrukningsmaterial.

Vätsketerapi
Inom vätsketerapiområdet erbjuder Fresenius Kabi en mängd olika produkter för vätske- och blodersättning. Dessutom innehåller Fresenius Kabis produktportfölj ett brett sortiment av medicinsk teknisk utrustning samt förbrukningsmaterial för intravenös administrering av alla typer av infusionslösningar

Klinisk nutrition
Inom klinisk nutrition är Fresenius Kabi ett av få världsomspännande företag som kan erbjuda både parenteral nutrition (administrerad intravenöst) och enteral nutrition (administrerad som näringsdryck eller sondnäring via mag-tarmkanalen), med tillhörande näringspumpar och förbrukningsvaror.

Båda metoderna hjälper patienter som inte kan äta eller inte får tillräckligt med normal mat. Detta gäller ofta för patienter i intensivvården, allvarligt sjuka patienter och undernärda.

Biosimilarer
Inom området för biosimilarer utvecklar vi produkter med fokus på onkologi och autoimmuna sjukdomar. Under 2019 lanserade Fresenius Kabi den först biosimilarprodukten.

Utrustning inom medicinteknik 
Vi erbjuder utrustning inom medicinteknik som används för att administrera intravenösa läkemedel, infusionsvätskor och produkter inom klinisk nutrition.

Transfusionsteknologi
Inom transfusionsmedicin och cellterapi erbjuder Fresenius Kabi produkter för insamling av blodkomponenter och extrakorporeal terapi