Boliden

Lediga jobb hos Boliden


Är du ute efter nya karriärsutmaningar? Hos oss på Ingenjörsjobb.se kan du hitta en mängd lediga ingenjörsjobb över hela Sverige. Nedan hittar du lediga jobb hos Boliden du kan söka just nu. Du kan även läsa om vad du som arbetstagare kan förvänta dig när du arbetar för Boliden . Klicka på den gula knappen ”läs mer” för att läsa mer om tjänsten för att hitta information om placeringsort, befattning och ansvarsområden samt vilka kvalifikationer som eftersöks. Hittar du ett eller flera lediga jobb hos Boliden du vill söka kan du göra din ansökan direkt via en länk i respektive annons.

Metaller för det moderna samhället

Vi är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller – från brytning av malm (mineraler) till produktion och leverans av högkvalitativ metall till Industrin.

Vår produktionskapacitet är hög och bygger på erfarenhet, innovation och avancerad teknik, utvecklad i samarbete med nordiska teknik- och ingenjörsföretag. Idag arbetar cirka 6 000 personer på Boliden och verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge och Irland.

Metaller behövs inom de flesta sektorer, och utan metaller skulle vårt moderna samhälle inte utvecklas.


Syfte, vision och värderingar

Våra värderingar omsorg, mod och ansvar hjälper oss att arbeta mot vår vision. Våra värderingar beskriver hur vi arbetar tillsammans i vår dagliga verksamhet. De förenar olika kompetenser och erfarenheter och formar vår företagskultur mot vårt gemensamma syfte. Vårt övergripande mål är att skapa lönsamhet och tillväxt på ett ansvarfullt sätt med omsorg om människa, miljö och samhälle. Genom strategin med egna gruvor och smältverk bidrar vi till en hållbar metallproduktion och säker metalltillgång i samhället

Syfte
Att tillhandahålla metaller som är nödvändiga för att förbättra samhället för kommande generationer.

Vision
Att vara den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen.
Värderingar

Omsorg: Vi litar på människor. Vi bryr oss om, och är måna om både vår egen och andras säkerhet. Vi bryr oss om miljön och klimatförändringarna. Vi bryr oss om vår verksamhet, våra intressenter och samhället.
Mod: Vi har modet att utmana våra arbetssätt genom att ständigt lära och på så vis bli bättre. Vi har modet att ta initiativ, fatta beslut och agera. Vi har modet att stå upp för det som är rätt och att flagga om något är fel.
Ansvar: Vi är pålitliga, levererar det vi lovat och tar ansvar för våra handlingar. Vi är ansvariga för att vara ambassadörer för Boliden. Vi är ansvariga för att utveckla Boliden genom ständiga förbättringar och innovationer.

Strategi
Vår övergripande strategi är att skapa lönsam tillväxt och om möjligt expandera Bolidens gruvor samtidigt som smältverken kontinuerligt anpassas efter trender i marknaden. Vi ska utnyttja resurser och material på bästa sätt i alla led. Det gör vi genom stabila och effektiva arbetsprocesser, investeringar i konkurrenskraft och organisk tillväxt samt genom att utvärdera förvärvsmöjligheter.
.