Amokabel

Lediga jobb hos Amokabel


Är du ute efter nya karriärsutmaningar? Hos oss på Ingenjörsjobb.se kan du hitta en mängd lediga ingenjörsjobb över hela Sverige. Nedan hittar du lediga jobb hos Amokabel du kan söka just nu. Du kan även läsa om vad du som arbetstagare kan förvänta dig när du arbetar för Amokabel.  Klicka på den gula knappen ”läs mer” för att läsa mer om tjänsten för att hitta information om placeringsort, befattning och ansvarsområden samt vilka kvalifikationer som eftersöks. Hittar du ett eller flera lediga jobb hos Amokabel du vill söka kan du göra din ansökan direkt via en länk i respektive annons.


Framgångssagan
Kabeltillverkning sedan 1992

Det första bolaget i amokabelkoncernen grundades 1992. Genom att fokusera på teknisk utveckling och modernisering har vi organiskt lyckats bygga upp en mycket lönsam och framgångsrik koncern på kort tid. Vår ständiga strävan mot tillväxt har resulterat i ett flertal nya bolag inom tillverkning och distribution av kabel. Parallellt med detta så har vi byggt upp en produktion av förnyelsebar energi; sol, vind och vattenkraft. Amokabel förfogar över totalt 32 000 m² produktionsyta. Huvudkontor och fabrik finns i Småländska Alstermo som ligger 70km från Växjö respektive Kalmar.

Global expansion
Amokabel sålde initialt enbart i Sverige. Idag går istället den största delen av försäljningen på export. Tillsammans med egna säljkontor samt omfattande agent- och distributionsnät är vi alltid globalt närvarande. Till exempel förser vi flera av världens största flygplatser med kabel och vår unika belagda luftledning elektrifierar flera länder i Asien. Vår konsumentförpackade installationskabel går att köpa i de flesta butiker i Skandinavien.  

Flexibilitet och korta ledtider

Vi bedriver vår verksamhet utifrån följande ledord:
  • Innovation
  • Flexibilitet
  • Snabbhet
Först och främst präglas vår verksamhet av innovation. Allt börjar med en insikt om ett behov hos kunder eller konsumenter. Denna insikt styr innovationsarbetet när det gäller hur vi skall förbättra befintliga produkter eller tillfredsställa nya behov. Behovet av kabel förändras hela tiden och nya tider kräver nya lösningar; konstruktioner, ledare, plast och förpackning utvärderas konstant och förändras kontinuerligt.  

Till skillnad från våra konkurrenter kan vi tillverka på kort tid och till kundspecifika volymer. Vi har låga krav på minivolymer och vi kan enkelt ställa om i produktionen för att snabb leverans. Flera av våra 500 kunder har speciella krav avseende volym eller förpackning som bara vi kan möta på marknaden.

Jan och Erlands stiftelse
Amokabel ägs sedan 2016 i huvudsak av en stiftelse. Främsta anledningen till att ägarna överlåtit kontrollen till en stiftelse är för att kunna säkra framtiden för koncernens etablering i Alstermo samt se till att en del av framtida vinster går till regionen.

Stiftelsen har till ändamål att främst inom Uppvidinge kommun:
  • främja regionens näringsliv genom bidrag till utvecklingsprojekt
  • främja regionens ungdoms- och/eller idrottsverksamhet
  • främja utbildning inom el-elektronik
  • lämna bidrag eller stipendium för utbildning och/eller kompetensutveckling, företrädesvis till personer med anknytning till amokabel AB
  • främja miljöarbete med inriktning på hållbarhet