Snabbfakta

  • Sundsvall
  • Sundbyberg
  • Sollefteå
  • Göteborg
  • Luleå

Ansök senast: 2023-11-15

Verksamhetsarkitekt som vill bidra till Sveriges elförsörjning

Publicerad 2023-09-16

Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning.  Till två enheter på avdelningen ”Beslutstöd och IT-beställningar” inom division System söker vi nu verksamhetsarkitekter som varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning.

På division System arbetar vi på en övergripande nivå med att designa elmarknaden, utveckla och driva elsystemet. Vi är med och finner svaren på klimatomställningen och skapar välstånd för hela samhället. Vi är en nyckelspelare för att det svenska samhället ska kunna utvecklas och skapar förutsättning för att det ska fungera. Vi löser såväl dagens som morgondagens utmaningar. Vi ser till att Sverige har en lysande framtid.

Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige. 

Om tjänsten

Energiomställningen gör att elsystemet är under stor förändring och driften av det svenska och nordiska systemet blir alltmer utmanande till följd av ökad marknadsintegration och en ökad andel förnyelsebar elproduktion. Parallellt drivs ett omfattande arbete att utveckla interna förmågor samt samordna den europeiska elmarknaden med nya aktörer och gemensamma IT-lösningar. Sammantaget krävs en ökad grad av automatisering och nya IT- och beslutsstöd för planering, prognostisering och styrning.

Som Verksamhetsarkitekt kommer du att ha en central roll i arbetet med att säkerställa att våra nya IT-lösningarna är i linje med vårt verksamhetsbehov av effektiva processer och arbetsflöden samt att processer, information och system utvecklas utifrån ett strategiskt och långsiktigt perspektiv.

Arbetsuppgifter

Verksamhetsarkitekten arbetar på övergripande nivå med att analysera och kravställa utvecklingsbehov av IT- och beslutsstöd utifrån verksamhetens behov, på kort och lång sikt.  

Det innebär att:

 • Ansvara för arkitekturdokumentation inom ditt område och använda olika modeller för att visualisera verksamheten. Det innefattar nuläges- och målarkitekturbeskrivningar på hög och mer detaljerad nivå, samt samordning med Svenska kraftnäts övergripande målarkitektur och principer
 • utarbeta fram en strategisk och långsiktig plan för IT-stödet inom området, inklusive konkreta IT-lösningar från ett funktionellt perspektiv. Detta arbete utförs i ett nära samarbete med andra verksamhetsroller och IT-arkitekter
 • delta i olika projekt både internt och internationellt, och stödja dem i att nå sina mål.

Arbetet sker i en komplex men stimulerande miljö där det finns stort utrymme att lära sig nya saker, skapa förståelse för elbranschen och utvecklas tillsammans med resten av branschen, som är en del av den största och mest spännande IT-omställningen i Sverige.                         

Vi rekryterar verksamhetsarkitekter till både enheten Digitalt Elmarknadsstöd (”SBE”) och Digitalt Nätdriftstöd (”SBN”). Förmågorna inom enheterna rymmer ett brett spektrum av processer, data och tjänster, t.ex. kapacitetshantering, obalansprognosticering, realtidsdata, handelsplattformar och driftövervakningslösningar. Beroende på dina erfarenheter och intresse kommer vi att i dialog med dig se vilken domän som är mest lämpad för dig.

Om dig

Vi söker dig som är strukturerad, självgående och har en stark analytisk förmåga. Du är van att arbeta med komplexa frågeställningar och kan se det större perspektivet. Du har även förmågan att samarbeta väl med olika intressenter, både internt och externt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Krav
Du har examen inom som civilingenjör, datavetare, systemvetare eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.

Vidare måste du ha:

 • Minst 10 års erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan IT och verksamhet
 • minst 5 års erfarenhet av arbete med IT-, informations- eller verksamhetsarkitektur
 • mycket god förmåga att visualisera verksamhetsarkitektur
 • mycket god förmåga att uttrycka sig skriftigt och muntligt på svenska och engelska

Vi ser det som meriterande om du har

 • Ansvarat för att leda och driva verksamhetsarkitektarbete (inkl. processmodellering och framtagande av förmågekartor och informationsarkitektur) i komplex verksamhet
 • Ansvarat för att leda och driva arbete med kravställning och kravanalys av komplexa IT-lösningar
 • Erfarenhet av process-/informationsmodellering samt certifiering inom verksamhets-/IT-arkitektur, TOGAF Foundation, SAFe, Sparx EA eller motsvarande ramverk/verktyg
 • Arbetat med IT-arkitektur inom elsystemområdet.

Bra att veta

 • Tjänsten som verksamhetsarkitekt för enheten SBN är placerad i Sundbyberg
 • Tjänsten som verksamhetsarkitekt för enheten SBE är placerad i Sundbyberg, alternativt Göteborg, Sundsvall, Luleå eller Sollefteå med frekventa resor till Sundbyberg.
 • Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid, efter överenskommelse med närmaste chef
 • Resor förekommer till viss del i denna tjänst
 • Sista ansökningsdag 20231014
 • Tjänsten är en tillsvidareanställning

Kontakta gärna Svenska kraftnäts samarbetspartner för denna roll, Boxhill AB. Du når rekryterare Petra Törnblom på Boxhill AB, tel. nr. 0760036080, alternativt mail petra.tornblom@bhill.se. Fackliga representanter är Emma Thornberg, SACO, tel. 010-475 84 77 och Mikael Hedenheim, ST, tel. 010-475 84 68. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Liknande jobb:

Publicerad: 2023-10-02
 • Stockholm
Publicerad: 2023-09-22
 • Göteborg
 • Heltid
Publicerad: 2023-09-18
 • Linköping