Snabbfakta

    • Göteborg

Ansök senast: 2023-03-26

Utvecklingsorienterad geotekniker till Linköping eller Göteborgskontoret

Publicerad 2023-02-21

Ansök via denna länk

https://recruit.visma.com/spa/public/apply?guidAssignment=2296db27-6936-40f7-ae0e-67c136e19e01

Om Arbetsplatsen

Vi söker dig som har yrkeserfarenhet och som är intresserad av att arbeta med forskning och utveckling inom geoteknikområdet.

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och för att kunna genomföra vårt samhällsuppdrag, behöver vi kunniga och engagerade medarbetare. Vi behöver även dra nytta av våra olikheter i bakgrund, erfarenhet och kompetens. Hos oss erbjuds du intressanta och varierande arbetsuppgifter som har stor betydelse för framtidens samhällsplanering.

Vi arbetar med såväl forskning som rådgivning och kunskapsförmedling för att bidra till en säker och hållbar samhällsutveckling. Detta gör vi bland annat genom att ge stöd till myndigheter och kommuner i geotekniska frågeställningar. Samhällets behov av stöd för att förebygga risker och förhindra skador vid naturolyckor som ras, skred och erosion har ökat och kommer ytterligare att öka till följd av exploatering och den pågående klimatförändringen. Vi ser därför en ökad efterfrågan av vårt stöd vad gäller geotekniska frågeställningar i bland annat planprocessen.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter består i huvudsak i att arbeta med tillämpad forskning och kunskapsförmedling inom geoteknikområdet samt att arbeta med stöd till kommuner och andra myndigheter i geotekniska frågeställningar. Vi arbetar med tillämpad forskning inom följande områden, geotekniska egenskaper hos jord samt effektivare grundläggnings- och förstärkningsmetoder för geotekniskt problematiska jordar.

I rollen ingår att bedriva forskning som skapar ett mervärde i genomförandet av vårt samhällsuppdrag samt arbeta för att resultaten från utförd forskning kommer till praktisk nytta. Du förväntas ta egna initiativ och aktivt bidra och ansvara för att ta fram nya utvecklings och forskningsansökningar som även bidrar till att skapa en externfinansiering för delar av verksamhetsområdets forskning. För att säkerställa den vetenskapliga kvalitéten av forskningen förutsätts att du även arbetar med publicering i vetenskapliga tidskrifter. Utöver detta ingår också att bidra till samhällsnytta genom att publicera målgruppsanpassade vägledningar och praktiska rekommendationer.

Arbetet innebär, förutom att leda egna uppdrag, också att medverka i andras uppdrag inom SGI:s verksamhet. Du kommer att ha många externa kontakter med främst myndigheter och forskningsaktörer men också kontakter med kommuner och privata beställare.

Tjänsten innefattar även medverkan i vår verksamhet med kunskapsförmedling, exempelvis kurser, seminarier och föredrag. Den som anställs kommer att ingå i SGI:s beredskapsorganisation som geotekniskt stöd till framförallt räddningstjänsten när ras eller skred inträffat eller kan befaras (TiB tjänsteman i beredskap).

Kvalifikationer

Vi söker en forskarutbildad geotekniker. Har du en civilingenjörsexamen från väg- och vattenbyggnadsprogrammet (Samhällsbyggnadsteknik) samt relevant yrkeserfarenhet är du också välkommen att ansöka. Meriterande är kompetens inom numerisk modellering.

Vi vill att du ska ha intresse för samhällets och geoteknikbranschens behov av utveckling. Du förväntas självständigt ta initiativ till nya uppdrag inom forsknings- och utvecklingsverksamhet samt kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Det är viktigt att du finner glädje i externa kontakter, uppskattar samarbete och kan inspireras av vårt samhällsuppdrag.

Vid urvalet kommer stor vikt att läggas vid din personliga lämplighet. För att kunna arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund,
http://www.sgi.se/sv/om-sgi/sa-arbetar-vi/vardegrund-och-kompass/

Kontaktpersoner

May Molin, Sr Rekryteringskonsult QRIOS Engineering, Mobiltelefon 0720727081 E-postadress may.molin@qrios.se, Helene Kennedy, Avdelningschef, Telefon 031 749 65 80

Fackliga företrädare: Mattias Andersson, SACO Telefon 013- 20 18 88, Eva Albin, ST Telefon 013-20 18 29

Om SGI

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga skred, ras och erosion. SGI arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden. SGI tillhör Klimat- och näringslivsdepartementet och har totalt cirka 100 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och kontor finns även i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Liknande jobb:

  • Borlänge
  • Heltid
  • Göteborg
  • Heltid
Publicerad: 2023-03-20
  • Söderhamn
  • Heltid