Snabbfakta

  • Sundbyberg
  • Göteborg

Ansök senast: 2023-01-16

Svenska kraftnät söker seniora och juniora analytiker till Balansmarknad

Publicerad 2022-11-17

Vill du arbeta i en utvecklande miljö i en verksamhet som utgör navet i energiomställningen?

Svenska kraftnät har en nyckelroll i utvecklingen av Elmarknaden och söker nu juniora och seniora analytiker som vill arbeta med utveckling av framtidens marknadslösningar för balansering, såväl nationellt som nordiskt och europeiskt.

Om tjänsten

Då vi är i en expansiv fas söker vi nu fler analytiker till enheten Balansmarknad som ansvarar för de marknader som syftar till att balansera elsystemet i realtid. Vi arbetar med marknadsutveckling både på längre sikt och närmare införande. Arbetet innebär därför både mer teoretiska marknadsdesignsfrågor och mer praktiska aspekter vid implementering av nya marknadslösningar. Då vi har en central roll i utvecklingen samarbetar vi nära med våra nordiska kollegor samt i nära dialog med marknadens aktörer.

Tjänsterna är placerade på vårt huvudkontor i Sundbyberg alternativt på vårt kontor i Göteborg. Resor förekommer i tjänsten 1-2 gånger per månad, vanligtvis inte övernattning.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer vara en del av vår enhet som idag består av 17 medarbetare som är indelade i två team. Enhetens mål är att utforma effektiva marknadslösningar och säkerställer en driftsäker balansering och tillräckliga reserver. Vi strävar efter marknader med god konkurrens i enlighet med lagstiftning och formulerar villkor utifrån att skapa korrekta incitament. Din roll kommer att utformas utifrån dina erfarenheter och intresse med arbetsuppgifter som kommer att variera över tid.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Pilotprojekt och andra åtgärder för att öka antalet aktörer och mängden tillgängliga resurser på reservmarknaderna.
 • Genomföra publika samråd för att inhämta marknadsaktörernas synpunkter vid planerade förändringar. Skapa underlag och konsekvensanalyser för att kunna fatta faktabaserade beslut.
 • Erbjuda dialog och service till de nya aktörer som visar intresse avseende marknaderna för reserver. Genomföra ständiga förbättringar inom området transparens och marknadsinformation.
 • Delta i de europeiska implementeringsprojekten MARI och PICASSO för att utveckla och driftsätta plattformar för utbyte av balansenergi.
 • Analysera gällande och kommande europeisk lagstiftning inom området Balansering och reserver för att förstå förändringsbehov och möjlig utveckling framåt.
 • Delta i olika projekt som syftar till att utforma regler för prissättning, budgivning och avräkning.
 • Formulera avtalstext som tydligt beskriver vilka krav och regler som gäller för balansansvariga respektive leverantörer av balanstjänster.

Arbete kommer ske både i samverkan inom Svenska kraftnät och i roller där du representerar Svenska kraftnät i nationella och internationella sammanhang.

Din bakgrund

Vi söker dig som har en examen från en relevant högskoleutbildning (såsom civilingenjör, nationalekonom, jurist) och genom utbildning eller arbetslivserfarenhet erhållit kunskap om elmarknaden. Vidare har du god kommunikativ förmåga att kunna uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.

Det är meriterande om du har erfarenhet av en eller flera av följande områden:

 • Arbetslivserfarenhet från energibranschen och elmarknadsfrågor.
 • Internationellt arbete.
 • Utredningar inom elmarknadsrelaterade frågor.
 • Arbete med marknadsinformation.
 • Arbete med utveckling och implementering av europeisk lagstiftning inom elmarknadsområdet.
 • Arbete inom balansmarknader, balansansvar eller balansavräkning.
 • Arbetat med avtalsförvaltning.

För rollen som senior analytiker förväntas att du har arbetslivserfarenhet inom elmarknadsfrågor.

Dina personliga egenskaper

Tjänsterna innebär många kontaktytor både internt och externt, därav söker vi dig som har en god samarbetsförmåga och kommunicerar på ett lyhört sätt. Som person är du en initiativtagare med fokus på mål och resultat, det vill säga du tar initiativ och driver ditt arbete framåt för att uppnå leverans. Du arbetar bra med komplexa frågor, analyserar och löser komplicerade problem. Din förmåga att kunna anpassa dig till ändrade omständigheter och snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt är mycket god. 

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna rekryterande chef Anna Jäderström, tel. 010-475 81 24, alternativt ansvarig rekryterare Linda Mattsson, tel. 010-350 91 47. Fackliga representanter är Emma Thornberg, SACO, tel. 010-475 84 77 och Mikael Hedenheim, ST, tel. 010-475 84 68. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast den 7 december 2022. Vi behandlar ansökningar efter avslutad annonsering.

 

 

Liknande jobb:

Publicerad: 2022-11-26
 • Stockholm
 • Deltid
Publicerad: 2022-11-14
 • Stockholm