Snabbfakta

  • Eskilstuna
  • Stockholm
  • Västerås

Ansök senast: 2023-08-04

Seniora konsulter inom IT-infrastruktur till Enköping!

Publicerad 2022-05-11

Nu söker vi på Sigma Technology ett helt Windowsteam till en samhällsviktig arbetsplats i Enköping!

Du kommer att bli anställd av oss på Sigma Technology och ingå i ett härligt konsultteam som gör saker tillsammans och har roligt längs vägen! Vi sätter dig som konsult i fokus, det viktigaste för oss är att du som konsult och medarbetare mår bra och har rätt förutsättningar för att utvecklas. Vi tror på långsiktighet och vill därför att du ska trivas hos oss, länge!

Vi på Sigma Technology är otroligt stolta över att våra medarbetare har röstat fram oss som Sveriges topp-3 mest rekommenderade arbetsgivare hela 3 år i rad: 2019, 2020 och 2021. Nu hoppas vi att du blir en del av oss!

De roller vi nu söker är:

 • Windows server- och Citrixförvaltare
 • Klientförvaltare
 • Teknisk projektledare
 • Citrixförvaltare
 • Databasadministratör
 • Windows server & VMWare-förvaltare

Nedan kan du läsa mer utförligt om respektive roll, vad den innebär och vilka krav på bakgrund som ställs för att bli aktuell.

Windows server- och Citrixförvaltare
I denna roll kommer du att vara både internt och externt stöd i fördelning och beredning av ärenden för system med Windows servier- och/eller Citrixlösningar. Du förväntas kompetenshöja den övriga personalen inom Windows server och/eller Citrixinfrastruktur, och arbeta med förvaltning och utveckling av flöden, rutiner och processer för systemlösningars IT infrastruktur.

Arbetet innebär kompetensöverföring till medarbetare avseende systemdokumentation och implementation inför bland annat större systemförändringar och förvaltningsöverlämningar. Du kommer att stödja vid analys och lösningshantering av incidenter, på egen hand ge lösningsförslag och verkan-orsaksanalys. Du medverkar vid beslut för nya och/eller förändrade Windows server- och Citrixlösningar av ledningssystemet. Omvärldsbevaka området i syfte att säkerställa att erforderliga programuppdateringar installeras och att aktuell programvaruversion uppfyller kraven på funktion och säkerhet.

Kraven för denna roll:

 • Minst 10 års arbetslivserfarenhet av Windows server. Erfarenheten ska vara förvärvad inom de senaste 15 åren.
 • Sammanlagd erfarenhet av infrastrukturkomponenterna WSUS, Active Directory, DNS, PKI, NTP, DHCP och GPO. Du behöver 10 års erfarenhet totalt av dessa komponenter tillsammans.
 • Minst 5 års arbetslivserfarenhet av Citrix.

Klientförvaltare
I denna roll kommer du att vara både internt och externt stöd i fördelning och beredning av ärenden inom systemlösningar. Du förväntas kompetenshöja enhetens personal inom IT-infrastruktur och klientarkitektur.

Du kommer att arbeta med förvaltning och utveckling av flöden, rutiner och processer för systemlösningars klientinfrastruktur. Arbetet innebär kompetensöverföring till medarbetare avseende systemdokumentation och IT-implementation inför bl. a. större systemförändringar och förvaltningsöverlämningar.

Du kommer även med din expertis stödja vid analys och lösningshantering av incidenter och på egen hand ge lösningsförslag och arbeta med verkan-orsaksanalys. Vidare medverkar du vid beslut för nya och/eller förändrade klientlösningar för ledningssystemet och säkerställer en effektiv förvaltning av de hård- och mjukvarukomponenter som ingår i klientområdet.

Kraven för denna roll:

 • Minst 10 års sammanlagd arbetserfarenhet av utveckling och förvaltning av klientlösningar.
 • Minst 10 års sammanlagd arbetserfarenhet av Windows operativsystem
 • 3 års sammanlagd arbetserfarenhet av IT-arkitektur och IT-säkerhet inom komplex IT- infrastrukturförvaltning, där erfarenheten ska vara erhållen under de senaste 5 åren.

Teknisk projektledare
I denna roll kommer du att vara stöd både internt och externt i fördelning och beredningen av ärenden inom systemlösningar. Du förväntas att i arbetet kompetenshöja enhetens personal inom projektledning, och kommer att arbeta med förvaltning och utveckling av flöden, rutiner och processer för systemlösningar.

Du kommer att leda analys och lösningshantering av incidenter samt sammanhålla framtagande av lösningsförslag. Du kommer att leda projekt inom IT-infrastruktur och IT-säkerhet och sammanhålla beredningar för beslutande åtgärder i samverkan med driftorganisationen.

Krav för denna roll:

 • Minst 10 års erfarenhet av projektledning inom IT-infrastruktur och IT-säkerhet.
 • Arbetserfarenhet av att leda och driva projekt för stora affärssystem.
 • Dokumenterad utbildning/certifikat inom projektledning.
 • Erfarenhet av att samverka med verksamheten gällande kravställning på framtagningen av IT-infrastrukturlösning och IT-säkerhet av system som ska hantera hemlig information.
 • Arbetserfarenhet av minst en typ av projektstyrningsmodell.

Citrixförvaltare
I denna roll kommer du att agera stöd internt och externt gällande fördelning och beredning av ärenden för de systemlösningar som nyttjar Citrix. Du förväntas kompetenshöja enhetens personal i berörda Citrixinstallationer samt arbeta med förvaltning och utveckling av flöden, rutiner och processer i de systemlösningar som rör Citrix. En viktig del i ditt arbete innebär kompetensöverföring till kollegor gällande systemdokumentation och IT-implementation inför bland annat större systemförändringar.

Kraven för denna roll:

 • Minst 15 års erfarenhet av utveckling och förvaltning av Citrix/terminalserverplattformar.
 • Erfarenhet av framtagning av IT-system och Citrixlösningar som hanterar skyddsvärd information.
 • Erfarenhet av utveckling och förvaltning av Citrixlösningar i stora affärssystem bestående av terminalservrar.
 • Erfarenhet i minst 5 år under den senaste 8 års-perioden av implementationer av PKI-stöd med stöd av CUAP för kortinloggning i Citrixmiljö.
 • Minst 8 års erfarenhet av applikationspaketering och härdning av Middleware-mjukvaror i Citrixmiljö.
 • Minst 5 års erfarenhet i minst ett uppdrag av att stödja med kommunikationskonfigurering vid utveckling av ICA Proxy för brandväggar.

Databasadministratör
I denna roll kommer du att agera stöd internt och externt gällande fördelning och beredning av ärenden inom systemlösningar. Du förväntas att i arbetet kompetenshöja enhetens personal inom IT-infrastruktur och databasarkitektur.

Du kommer att arbeta med förvaltning och utveckling av flöden, rutiner och processer för systemlösningars IT-infrastruktur och databasarkitektur. Arbetet innebär kompetensöverföring till medarbetare avseende systemdokumentation och IT-implementation inför bl. a. större systemförändringar och förvaltningsöverlämningar. Du kommer även att stödja vid analys och lösningshantering av incidenter och på egen hand ge lösningsförslag. Du medverkar också vid beslut för nya och/eller förändrade lösningar för ledningssystemets databasarkitektur.

Kraven för denna roll:

 • Minst 10 års arbetslivserfarenhet som databasadministratör.
 • Erfarenhet av att framställa och dokumentera en databasdesign för ett stort affärssystem.
 • Erfarenhet av kravinsamling från verksamheten för vidare omsättning till funktionella och icke-funktionella krav på teknisk lösning.
 • Relevant IT-utbildning för en databasadministratör
 • Kunskap inom och erfarenhet av minst ett script- eller programmeringsspråk.
 • Minst 3 års erfarenhet under de senaste 5 åren av Microsoft SQL Server.

Windows server & VMWare-förvaltare
I denna roll kommer du att vara både internt och externt stöd i fördelning och beredning av ärenden för system med Windows server- och/eller VMWare-lösningar. Du förväntas kompetenshöja den övriga personalen inom Windows server och/eller VMWare-infrastruktur, och arbeta med förvaltning och utveckling av flöden, rutiner och processer för systemlösningars IT infrastruktur.

Arbetet innebär kompetensöverföring till medarbetare avseende systemdokumentation och implementation inför bland annat större systemförändringar och förvaltningsöverlämningar. Du kommer att stödja vid analys och lösningshantering av incidenter, på egen hand ge lösningsförslag och verkan-orsaksanalys. Du medverkar vid beslut för nya och/eller förändrade Windows server- och VMWare-lösningar av ledningssystemet.

Kraven för denna roll:

 • Minst 10 års arbetserfarenhet av Windows server. Arbetserfarenhetens ska vara erhållen inom de senaste 15 åren.
 • Sammanlagd arbetserfarenhet av infrastrukturkomponenterna WSUS, Active Directory, DNS, PKI, NTP, DHCP och GPO. Arbetserfarenheten ska vara erhållen under minst 10 år under de senaste 15 åren.
 • Erfarenhet av ett eller flera programmerings-/script-språk.
 • IT-utbildning motsvarande IT Specialist Windows server.
 • Minst 5 års arbetserfarenhet av VMWare.

Som person är det viktigt för alla ovan roller att du är noggrann, ansvarsfull och har en hög säkerhetsmedvetenhet. Du har lätt för att kommunicera med andra och lägger stor vikt vid att göra ett bra jobb.

Du kommer att genomgå en registerkontroll innan detta uppdrag kan påbörjas och du behöver även vara svensk medborgare. Arbetsplatsen är i Enköping och på grund av uppdragets karaktär är remotearbete inte möjligt.

Låter detta intressant?

Kontakta Elena Hallin på elena.hallin@sigmatechnology.se eller Lana Shekhan på lana.shekhan@sigmatechnology.se för frågor och funderingar kring tjänsterna. Din ansökan vill vi dock ha via ansökningslänken nedan.

Varmt välkommen till oss!

Liknande jobb: