Snabbfakta

  • Solna
 • Heltid
 • Konsultuppdrag

Ansök senast: 2022-12-12

Sektionschef för Kraft och Vägbelysning

Publicerad 2022-11-18

Vill du tillsammans med dina medarbetare leda 12 st samhällsviktiga projekt inom elkraft och vägbelysning? Som sektionschef bidrar du till vår ambition och mål att öka trafiksäkerheten för alla trafikanter och resenärer

Ditt uppdrag som sektionschef, första linjens chef, blir att tillsammans med oss arbeta för att säkra och underhålla vår infrateknik på vägarna. Sektionen Kraft och Vägbelysning säkerställer att distriktets vägar, vägbroar och vägtunnlar har en tillförlitlig, säker och hållbar belysning och kraftförsörjning. Sektionen ansvarar även för VA och ventilation till vägar och vägtunnlar. Omfattningen av verksamheten kommer att öka under de kommande åren och i samband med mottagandet av Förbifart Stockholm behöver sektionens projektledarkapacitet förstärkas vilket gör att antalet medarbetare succesivt kommer att behöva utökas. Gruppen består idag av ca 8 medarbetare som jobbar inom projektverksamhet. 

Sektionens verksamhet bedrivs som projekt, som kan variera i omfattning, komplexitet och längd. Projekten genomför åtgärder i entreprenadform. Sektionen har över tiden ett tiotal pågående entreprenadkontrakt och upphandlingar är därför en viktig del av arbetet. I samtliga kontrakt som tillhör sektionen är du som chef ombud och företräder Trafikverket i samverkan och förhandling. Du är projektsponsor för alla projekten och avgör form för utförande och affärsmässigt upplägg samt utgör beslutsfattare i projektens alla faser. För projekt som har en styrgrupp tillsätter du denna och du är ordförande för styrgruppsverksamheten.

Exempel på förekommande arbetsuppgifter är

 • tillsättning av personal och kompetensutveckling
 • arbetsledning av egen personal och konsulter
 • leda verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning av projektverksamheten
 • planera och leda sektionsmöten och arbetsplatsträffar
 • leda sektionens ekonomiska avvikelsehantering
 • ingå avtal med entreprenörer, leverantörer och konsulter

Du ingår i enhetens ledningsgrupp där du tillsammans med kollegor aktivt bidrar till utveckling av enhetens verksamhet. Du kommer även att ingå i andra samordningsforum inom distriktet och Trafikverket.

Du tillhör som chef nätverk för chefer på regional och nationell nivå.

Du företräder Trafikverket i olika externa sammanhang som leverantörsdialoger och kundärenden. Du hanterar tillsammans med kommunikationsavdelningen mediala frågor.

Vem är du?

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Vi söker dig som har

 • erfarenhet från att arbeta som ledare i rollen som chef med personalansvar eller i relevant projektledarroll för projekt med bäring på tjänsten
 • haft budget och resultatansvar
 • universitets- högskoleutbildning, minst 180 hp (120 p), med teknisk inriktning, alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig

Det är meriterande om du

 • har erfarenhet av beställarrollen och att driva kontrakt
 • har erfarenhet och kunskap om entreprenadjuridik
 • har vana att arbeta med projektarbetsformen
 • har erfarenhet av arbete med vägnära tekniska system
 • kan hantera och medverka i media

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att ha en dialog kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.

Tidplan:

 • Webbaserade tester skickas i samband med att ansökningstiden går ut
 • Under vecka 51 återkopplar vi om du går vidare till intervju
 • Intervjuomgång ett sker digitalt under vecka två
 • Intervjuomgång två planeras att genomföras under vecka tre

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

#LI-Hybrid