Snabbfakta

    • Göteborg

Ansök senast: 2023-02-05

Processtyrningsingenjör (Tanksida) i Göteborg

Publicerad 2022-11-28

Om tjänsten

Som Processtyrningsingenjör (Tanksida) ansvarar du för samt utvecklar reglerapplikationer för att uppnå en optimal drift av raffinaderiet
Du kommer få sätta dig in i raffineringsprocessen och vara den som hittar möjligheter till utveckling och optimering för både befintliga och framtida anläggningar.

Preems Raffinaderier står inför den största omställningen i raffinaderiernas historia. De skall bli klimatneutrala till 2035. Detta innebär ombyggnad och tillbyggnad av raffinaderierna och just nu pågår i Göteborg projektering av Sveriges största anläggning för förnybara bränslen såsom HVO och förnybart flygbränsle.

Huvudsakliga arbetsuppgift

• Utveckla, implementera och underhålla applikationer för avancerad styrning av blandningskvalitéer ABC.

• Ansvar att underhålla och utveckla ABC-systemet.

• Designa, programmera och ta i drift reglerapplikationer i vårt ABB styrsystem i samband med till- eller ombyggnad av anläggningen.

• Processtyer:rningsingenjörer Process eller Tanksida, underhåller och utvecklar raffinaderiets realtidsdatabas Infoplus.21

• Stötta produktion och underhåll vid felsökning i anläggningen inklusive styrsystem, instrumentering och regleringar.

• Initiera, delta i och driva projekt.

Du blir en viktig del av Preem – en arbetsplats som präglas av välkomnande stämning, förtroende för medarbetarna och ambitionen att vara bäst i branschen när det gäller hållbarhet. Här får du frihet under ansvar och ofta chansen att vara med under hela processer – från början till slut. Att våra raffinaderier hör till de effektivaste i Europa hindrar oss inte: vi vill ständigt bli bättre.

Tack vare vår storlek och våra komplexa produkter finns det alltid något nytt att lära sig inom en spännande verksamhet som präglas av snabba omställningar, tydliga regler och högt säkerhetstänk. För oss är det viktigt att du delar våra värderingar, Ansvarstagande, Nyskapande och Inkluderande eftersom de ligger till grund för allt vi gör

Har du den här bakgrunden

• Civilingenjör inom Kemiteknik, Teknisk fysik, Automation/Reglerteknik eller liknande högskolekompetens. Kravet på formell utbildning kan kompenseras av mångårig erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom processindustri eller massa/pappersindustri.

• Goda tillämpade kunskaper att utveckla reglerapplikationer i styrsystem

• Erfarenhet att arbeta med applikationer i de styrsystem Preemraff Göteborg har, ABB och Honeywell Experion är meriterande. Individanpassad introduktion och utbildning i aktuellt styrsystem erbjuds.

• Grundläggande kunskaper om databaser och programmering

Din Profil

Du är en engagerad och initiativrik person som arbetar självständigt och målinriktat med ett fokus på säkerhets-, miljö-, kvalitets- samt kostnadsmedvetenhet. Du har god kommunikationsförmåga och kan hantera stora kontaktytor, både inom företaget med produktions-, underhålls- och projektorganisationerna på raffinaderierna, men också externt med leverantörer.

Då Preem är ett säkerhetsklassat företag kan en säkerhetsprövning med registerkontroll genomföras vid behov. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. För Sverige godkänd ID handling skall kunna uppvisas.
Preem har en policy att alltid genomföra alkohol- och drogtest på samtliga slutkandidater.

Välkommen med din ansökan!

Liknande jobb: