Snabbfakta

  • Stockholm
 • Heltid
 • Konsultuppdrag
 • 2022-06-22

Kategorier:

 • Materialteknik
 • Kemi och bioteknik

Ansök senast: 2022-08-29

Postdoktor karakterisering av nanopartiklar av metaller och 2D-material

Publicerad 2022-06-30

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Forskargruppen utför fundamentala tvärvetenskapliga studier för att öka förståelsen för korrosions- och ytkemiska processer och mekanismer hos metalliska (nano)partiklar och kopplingen till metallfrisättning, kemisk form och biotillgänglighet. Forskningen sker i nära samarbete med både human- och ekotoxikologer.

Postdoktortjänsten syftar specifikt till att genomföra ingående karakteriseringsstudier av nanospecifika egenskaper hos ett urval avancerade 2D-material (MXenes) samt metalliska nanopartiklar ur ett miljöperspektiv med avseende på bland annat på växelverkan med biomolekyler, frisättning av metaller, samt kombinationseffekter.

Projektet genomförs inom ramen för det pågående Mistra-finansierade projektet - MistraEnvironmentalNanosafety.

Tjänsten omfattar forskningssamarbete inom ramen för forskargruppen samt med andra både nationella och internationella samarbetspartners för att uppnå en grundläggande och tillämpad kunskap samt utnyttja nya metoder för att få en ökad förståelse mellan (nano)partiklar av metaller och avancerade 2D material ur ett ytreaktivitet-, partikelegenskap perspektiv samt hur detta påverkar deras växelverkan med miljön. Studierna genomförs i laboratoriemiljö. Tjänsten omfattar även ett ansvar att driva forskningsfronten framåt, utveckla metodik och analyssätt samt publicera forskningsresultat av högt nyhetsvärde i väletablerade vetenskapliga tidskrifter.

Vi erbjuder

 • En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
 • Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

Läs mer om hur det är att arbeta på KTH.

Kvalifikationer

Krav

 • Avlagd doktorsexamen inom materialvetenskap, kemi eller motsvarande, eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
 • Erfarenhet av forskning/publikationer inom det specifika forskningsområdet gällande metaller och nanopartiklar samt 2D-material. 
 • Dokumenterad kompetens av analytiska verktyg inom ytspektroskopi, elektrokemi, diffraktion, mikroskopi och kemisk analys av metalliska nanopartiklar och 2D-material 
 • Dokumenterad kunskap i att formulera sig i skrift i avancerade publikationer samt kunna demonstrera goda kunskaper i engelska och muntlig presentationsteknik
 • Mycket god erfarenhet av självständigt laboratoriearbete.

Vi ser att du har en utmärkt akademisk meritlista inom det specifika området, väl utvecklade analytiska färdigheter gällande material- och ytkarakterisering av nanomaterial samt färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan bidra med egna idéer och som kan arbeta såväl självständigt som i en grupp.

Meriterande

 • Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
 • Erfarenhet inom karakterisering av metalliska nanopartiklar samt speciering av metaller både på ytor och i lösning är meriterande.
 • Pedagogisk förmåga
 • Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

 

Type of employment: temporary position longer than 6 months | Contract type: full time | Number of positions: 1 | Working hours: 100% | City: Stockholm | County: Stockholms län | Country: Sweden | Reference number: C-2022-1493 | Contact: Inger Odnevall, professor 08706621,ingero@kth.se, | Published: 2022-06-22 | Last application date: 2022-07-01

Liknande jobb

Publicerad: 2022-06-06
 • Stockholm
 • Heltid
Publicerad: 2022-06-29
 • Stockholm
 • Heltid
Publicerad: 2022-06-10
 • Sundsvall
 • Heltid