Snabbfakta

  • Borlänge
  • Gävle
  • Göteborg
  • Malmö
  • Solna
 • Heltid
 • Konsultuppdrag

Ansök senast: 2023-09-29

Nationell samordnare av kapacitetstilldelningsprocessen på järnväg

Publicerad 2023-09-07

Trafikverket ansvarar för den samlade planeringen av trafik och banarbeten på järnvägsspåren, dels i kommande tågplaner och dels i innevarande tågplan. Planeringen resulterar i tidtabeller för tågen och tider för dessa banarbeten. Vill du vara med i utvecklingen och framtagandet av kommande och innevarande tågplaner tillsammans med övriga i Trafikverket och järnvägsföretagen? Trafikverkets verksamhetsområde Trafik söker nu ett antal nationella samordnare som är med och samordnar och utvecklar detta arbete så att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Som nationell samordnare tillhör du en grupp om 16 personer, som består av både nationella samordnare och utredare. Enheten Nationell kapacitetsoptimering ingår i avdelningen Trafikplanering med ytterligare nio enheter, där alla enheter har sin koppling till arbetet med tilldelning av kapacitet på järnvägen.

En nationell samordnare har ett viktigt uppdrag i att, tillsammans med berörda chefer och medarbetare, utifrån en tydlig tidplan, leda och driva leveranser i den årliga tågplanen och i innevarande tågplan för järnvägen. Du kommer att medverka i framtagandet och utvecklingen av nationella arbetssätt och rutiner, samt stödja chefer och medarbetare under implementeringsarbetet. Arbetet sker självständigt samt i interna och externa forum för att uppmärksamma behov och skapa ännu bättre förutsättningar för kommande planer.

Utöver de ovan nämnda uppgifterna kan tjänsten som nationell samordnare bland annat innefatta följande uppgifter:

 • Samordna arbetet hos enheterna som arbetar med kapacitetstilldelning för tåg, banarbete och spårplanering samt säkerställa att det sker i rätt tid och till rätt kvalitet.
 • Ha en roll i arbetet med att modellera anläggningen i Trafikverkets planeringsverktyg TPS.
 • Arbeta med handläggning av ärenden om banarbeten som planeras i sent skede.
 • Initiera och delta i aktiviteter för att utveckla processer och arbetssätt för tilldelning av kapacitet för tåg och planering av banarbeten.
 • Vara en resurs i arbetet med avsnittet om tilldelning av kapacitet i järnvägsnätsbeskrivningen.
 • Stötta förvaltningsorganisationen i dess uppdrag kring utveckling av system och arbetssätt.
 • Säkerställa att arbetet inom dessa processer löpande följs upp och utvärderas, till exempel genom att genomföra analyser av tågplanen och dess utfall.

Resor i tjänsten förekommer, främst inom Sverige.

Jag som kommer att bli din chef heter Monica Åsman, och jag ser fram emot att du blir en del av vårt team. Mitt fokus är att vi ska klara våra leveranser i rätt tid och till rätt kvalitet, där viktiga ingredienser är förtroende och samarbete inom avdelningen, i Trafikverket och med järnvägsföretagen. Jag vill att vi ska trivas på arbetet och att var och en känner att man har en viktig plats i laget.

Vi söker dig som:

 • Har universitets- eller högskoleexamen om minst 180 hp (120 p) inom teknik, IT, samhällsplanering eller logistik, alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi på Trafikverket bedömer som likvärdig.
 • Har aktuell eller relevant erfarenhet av att arbeta inom kapacitetstilldelningsprocessen på järnväg eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
 • Har goda kunskaper i svenska och engelska.
 • Har goda kunskaper i MS Office-paketet.

Det är meriterande om du:

 • Har aktuell och relevant erfarenhet av utveckling av IT-verktyg för tilldelningsprocessen på järnväg, såsom MPK/TPS.
 • Har aktuell och relevant arbetserfarenhet av projektledningsliknande arbete.

För att komma till din rätt i rollen behöver du vilja och kunna leda arbete och andra mot uppsatta mål, kunna arbeta strukturerat och samtidigt trivas med att vara flexibel och anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har även förmåga att tänka i nya banor, analysera information och hitta lösningar. Då vi jobbar teambaserat och samarbetar med andra enheter behöver du ha god samarbetsförmåga som innebär att du hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på gemensamma mål.

Möjliga placeringsorter: Borlänge, Gävle, Solna, Malmö eller Göteborg.

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.

#LI-Hybrid

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Inom Verksamhetsområde Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.

Liknande jobb:

Publicerad: 2023-05-22
 • Göteborg
 • Stockholm
 • Heltid