Snabbfakta

  • Västerås
 • Heltid
 • Rekrytering

Ansök senast: 2023-05-28

Företagsdoktorand

Publicerad 2023-05-10

Hållbara boenden och hållbart byggande. Vi är med och utvecklar våra bostadsområden och hela staden i en mängd spännande projekt. Mimer har satt höga mål gällande energi, långsiktighet och innovativt byggande. Nu söker vi dig som kan bidra med kunskap och nya spännande synsätt inom hållbart boende och byggande och som vill bli förtagsdoktorand inom forskarskolan Future Proof Cities +.

Som medarbetare på Mimer är du en viktig del av vår vision – att skapa hemlängtan och framtidstro. För att lyckas måste vi kvalitetssäkra våra processer, våga tänka innovativt och utveckla nya smartare lösningar. Totalt är vi cirka 170 medarbetare som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra kärnvärden omtanke, nytänkande och engagemang.

Vad är Future-Proof Cities+ forskarskola?

Forskarskolans syfte är att öka kunskapen för hållbar utveckling för tätorter på landsbygd upp till mellanstora städer i Sverige. Fältet är tvärvetenskapligt och doktoranderna har olika bakgrunder och verka inom olika discipliner såsom teknik-, miljö- och samhällsvetenskaper. Forskarskolan fokuserar på att accelerera tätorter mot en fossilfri framtid och samtidigt anpassa dessa till klimatkrisens effekter. Doktorandprojekten har fyra ingångar inom detta fokus:

1. Framtidens tekniska lösningar/infrastruktur för en accelererad klimatomställning

2. Rumslig planering av tätorter för en fossilfri och klimatanpassad framtid

3. Social hållbarhet och legitimitet under planering och omställning

4. Verktyg för samproduktion av kunskap och lösningar

De flesta doktoranderna anställs i privata eller kommunala bolag för att uppnå samverkan mellan forskning och praktik inom hållbar stadsutveckling. Företagsforskarskolan drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Högskolan Dalarna och Mälardalens universitet. Besök www.hig.se/fpc för mer information angående företagsforskarskolan.

Ansvar och befogenheter

I rollen som Hållbarhetsstrateg förutsätts du utveckla och stöda verksamheten för att nå hållbara boenden och hållbart byggande. Du förutsätts också verka för att införliva forskningsresultat i den mån det går och även driva projekt samt ha omvärldsbevakning.

Forskarstudierna upptar 80 % av arbetstiden under fem års tid medan 20 % är andra eller relaterade arbetsuppgifter på företaget. Du har en arbetsplats både på Mimer och vid Mälardalens universitet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Vara delaktig vid planering och uppföljning hållbarhetsfrågor i nybyggnads- och ombyggnadsprojekt.
 • Driva och eller stödja projekt kopplat till hållbart boende och hållbart byggande
 • Jobba strategiskt med våra hållbarhetsfrågor för att nå företagets uppsatta mål
 • Vara en del av företagets team gällande de långsiktiga hållbarhetsfrågorna
 • Bedriva forskarstudier inom forskaskolan Future Proof Cities+ i samarbete med Mälardalens universitet.

Utbildning

Relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet inom hållbarhet.

För att vara behörig till forskarutbildning enligt Högskoleförordningen gäller att du som lägst ska ha en magister- eller masterexamen vid tillträdet i mars 2023, alternativt ett minimum av 4 års universitets- eller högskolestudier innehållande minst 30 ECTS poäng på avancerad nivå. Vid utländsk examen kommer en individuell bedömning att göras. Bara den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid ett lärosäte får anställas som doktorand vid lärosätet. För anställningen i övrigt gäller bestämmelser enligt 5 kap Högskoleförordningen.

Kompetens och erfarenhet

 • Kompetens inom ekologisk och social hållbarhet samt bygg- och fastighetsteknik är meriterande. Kompetens inom samtliga delar eller delar är av intresse.
 • B-körkort
 • Svenska och engelska i tal och skrift
 • Goda kunskaper i Officepaketet

Din profil

Som strateg inom hållbarhet har du en rådgivande och stöttande roll med många kontaktytor, vilket kräver att du är serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. Du behöver vara lyhörd och benägen att hitta och analysera tekniska lösningar. Vidare behöver du kunna planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.

Som företagsdoktorand bör du ha en stark initiativförmåga och kunna arbeta självständigt både praktiskt och teoretiskt. En god analytisk och kreativ förmåga är mycket viktig, liksom ett stort intresse för att söka ny kunskap. Du bör ha god förmåga att strukturera och planera forskningsuppgifterna tillsammans med handledare och företagsmentor. Du bör också ha intresse för samarbete över disciplingränser inom akademin eftersom hållbar stadsutveckling är tvärvetenskapligt.

Vill du veta mer? Kontakta Eva Thorin (MDU) 021-10 15 64 eller Henrik Sjölund (Mimer) 021-39 70 36. 

Varmt välkommen med din ansökan!

Liknande jobb:

Publicerad: 2023-05-04
 • Borlänge
 • Heltid
 • Eskilstuna
 • Heltid