Snabbfakta

  • Luleå

Ansök senast: 2024-01-20

Examensarbete - Utvärdering av olika typer av numeriska strömningsmodeller för identifiering av lämpliga lekområden för fisk

Publicerad 2023-11-21

Om tjänsten


Power Climate Smarter living – det är vårt syfte. Vi är på jakt efter talangfulla studenter som vill hjälpa oss på vår resa mot ett fossilfritt liv. Genom att skriva ett examensarbete på Vattenfall får du en unik möjlighet att bidra till vårt syfte. Det enda vi begär av dig är att du frigör dina superkrafter och delar din energi med oss.

 

Om examensarbetet

Detta examensarbete kommer huvudsakligen att utföras och handledas vid Luleå tekniska universitet.

Vattenkraft är den största källan till förnybar energi i världen och står för ca 17% av världens elproduktion. Vattenkraften står dock inför nya tekniska utmaningar med ökat införande av intermittenta förnybara energikällor, renovering av åldrande maskiner, anpassning till klimat-förändringar och hårdare miljökrav. En viktig fråga är därför hur en modernisering av vattenkraften bör se ut för att passa in i både energisystemets omställning och ett framtida hållbart samhälle med bevarad biodiversitet. I Sverige pågår dessutom ett omfattande arbete med att uppdatera miljövillkoren vid samtliga vattenkraftverk (den nationella planen för moderna miljövillkor, NAP) med målet att alla vattendrag ska uppnå god ekologisk status. För att utvärdera vad som är bästa möjliga teknik att implementera krävs interdisciplinär kunskap och ett holistiskt angreppssätt vilket har utmynnat i fältet ekohydraulik där älvhydraulik och strömningsmekanik är viktiga beståndsdelar.

 

Målet med detta examensarbete inom området ekohydraulik är att utvärdera olika typer av strömningsmekaniska beräkningsmodeller (tvådimensionella kontra tredimensionella verktyg) för att simulera flöden i älvar och identifiera områden med rätt hydrauliska förhållanden för lekområden för fisk. Numeriska verktyg som CFD-simuleringar eller mer specialiserade älvmodelleringsmjukvaror kan vara till stor hjälp för att undersöka nuvarande förutsättningar, utvärdera olika typer av miljöåtgärder samt modellera framtida produktionsmönster som tar hänsyn till ökad korttidsreglering och påverkan från klimatförändringar. För att säkerställa att modellerna fångar verkligheten krävs dock kunskap om olika typer av modellers möjligheter och begränsningar samt deras krav på kalibrering och validering med experimentella data, vilket är en viktig del i detta examensarbete. Mer specifikt kommer du att arbeta med att modellera delar av en verklig älvsträcka i 2D och 3D med och utan miljöförbättrande åtgärder för att ta fram riktlinjer gällande val av verktyg, modellantaganden och krav på indata.

 

Detta uppdrag är för 1 eller 2 student(er).

 

Detta examensarbete kommer att handledas av Luleå tekniska universitet, avdelningen för strömningslära och experimentell mekanik.

 

Inom forskningsämnet Strömningslära studerar vi specifikt flöden i porösa material, multifasflöde, strömning med fria vattenytor och icke-stationär strömning med hjälp av experimentella, analytiska och numeriska metoder (ofta med industriella tillämpningar). Vi är en stor grupp (ungefär 20 seniora forskare och 20 doktorander) med blandade bakgrunder, åldrar och nationaliteter.


Din bakgrund


Vi letar efter student/studenter som vill arbeta mot ett fossilfritt liv inom en generation och som snart tar examen från dina akademiska studier. Du är även någon som identifierar dig med våra principer: Aktiv, Öppen, Positiv och Säkerhet

 • Utbildning – Vi prioriterar främst sökande från programmen teknisk fysik, maskinteknik, rymdteknik, hållbar energiteknik eller motsvarande utbildningar
 • Omfattning - 30hp
 • Sökande bör ha goda kunskaper i tal och skrift på svenska och/eller engelska

Mer information


 • Uppdraget startar: 2024-01-15 eller vid överenskommelse
 • Placeringsort: Luleå
 • Ansökan – en kombinerad fil med ditt CV och personliga brev, samt en kopia av dina betyg.
 • Sista ansökningsdag är 2023-11-30.
 • Kontaktperson och handledare på lärosäte: Anders Andersson, anders.g.andersson@ltu.se, 0920-492065
 • Kontaktperson på Vattenfall: [Eric Lillberg, eric.lillberg@vattenfall.com, 070-5372994]

 

Mångfald och inkludering – i allt vi gör

Vi är övertygade om att heterogena team kan överträffa homogena team. Men vi kan bara frigöra och använda kraften av mångfald när alla känner sig inkluderade. Läs mer om vårt viktiga arbete med mångfald och inkludering https://careers.vattenfall.com/se/jobba-med-oss/mangfald-inkludering/


Om oss


Vi på vattenfall har bestämt oss för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. För att lyckas måste vi, som ett av Europas största energibolag, först bli helt fossilfria själva. Men det räcker inte. För att bidra till ett fossilfritt samhälle måste vi göra mer än att enbart fokusera på hållbar energiproduktion.

För vi är övertygade om att om vi ska göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation måste vi nämligen se på utmaningen ur ett bredare perspektiv än att enbart producera energi på ett hållbart sätt.

Följ med oss på vägen mot ett fossilfritt liv.

Vill du veta mer om oss? Besök www.vattenfall.se

 

Eftersom Vattenfall är en del av den svenska kritiska infrastrukturen är många av våra tjänster och arbetsuppgifter säkerhetsklassade. Det innebär att slutkandidaterna kan vara föremål för en särskild säkerhetsprövning som är i enlighet med säkerhetsskyddslagen.


Liknande jobb:

 • Stockholm
 • Heltid
Publicerad: 2023-11-02
 • Göteborg
Publicerad: 2023-11-30
 • Göteborg
 • Deltid