Snabbfakta

    • Sverige

Ansök senast: 2023-01-15

Examensarbete, Sammanlagring av sol- och vindkraft och dess påverkan på utvecklingen av transmissionsnätet

Publicerad 2022-11-16

Affärsverket Svenska kraftnät (Svk) har till uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem, sälja överföringskapacitet samt i övrigt bedriva verksamheter som är anknutna till kraftöverföringssystemet.

Nätutvecklingsenheten (SKN) ansvarar för att utreda alla nya inmatnings- eller uttagsansökningar som Svk fått från anslutande partners. SKN ansvarar också för att föreslå hur stamnätet behöver utvecklas för att säkerställa en lämplig elleverans.

Bakgrund

Historiskt och för närvarande på SKN finns en rutin för kraftsystemsutredning där man behöver simulera stamnätet med och utan den nya ansökningen och kontrollera om det finns någon överbelastning eller hög/låg spänning runt den nya inmatningen. För att garantera en säker drift av stamnätet behöver dessa simuleringar och kontroller göras under de värsta fallen, där inmatningen till stamnätet anses vara lika med den installerade kapaciteten. Därför krävs mycket investeringar för att bevilja alla begärda inmatningar. Men enligt tidigare studier gjorda på Svk finns det ibland negativa samband mellan sol- och vindkraftsproduktion och därför behöver man inte göra stora investeringar om det finns både sol och vind anslutna till en anslutningspunkt i stamnätet eftersom full produktion vind och sol inte händer samtidigt.

Det finns därför ett behov av att fortsätta studera samanlagring av sol- och vindkraft för att undvika dyra investeringar i stamnätet och förbättra effektiviteten och kvaliteten på resultaten.

Uppdraget

Målet med detta examensarbete är att utveckla en process/metod för att aggregera sol- och vindkraft och kan användas för att göra nätutredningen mer realistisk, när det finns både sol- och vindkraft som ansluter till samma anslutningspunkt i stamnätet.

Följande ska ha inkommit för att utbetalning av arvode ska ske:
• Exjobbsrapporten ska vara klar och tillgänglig i sin slutversion.
• Utlåtande i mail från Svenska kraftnäts handledare att examensarbetaren är klar från Svenska kraftnäts sida. I detta ingår att du/ni ska ha presenterat ditt/ert arbete på Svenska kraftnät.
• Utlåtande i mail från högskolans handledare att examensarbetaren är klar från deras sida. I detta ingår att du/ni ska ha presenterat ditt/ert arbete på högskolan, och om det ingår opponerat på annans arbete.
• Utdrag ur betygsregistret (PDF i mail) där det framgår att godkänt examensarbete är inrapporterat.

Omfattning på uppdraget är 30 högskolepoäng.

Din bakgrund

Det är att föredra om studenten som vill delta i detta projekt har genomfört så många som möjligt av följande eller motsvarande kurser:

  • Förnybara energikällor, särskilt sol- och vindkraft
  • Systemplanering
  • Energisystemanalys
  • Analys av distributionsnät
  • Elmarknadsanalys

Dessutom kan studenten ha en gedigen kunskap om optimeringsteori eftersom det mesta av formuleringen av detta projekt behöver lösa en optimering. Datorprogrammeringskunskaper (särskilt MATLAB, GAMS/Python och PSS/E) är också mycket värdefulla i detta projekt.

Du bör behärska svenska och engelska i så väl tal som skrift.

Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

Vill du veta mer?

För svar på specifika frågor kring uppdraget hänvisar vi till Ebrahim Shayesteh och telefonnummer 010-475 98 01. För svar på allmänna och praktiska frågor hänvisar vi i första hand till Sofia Enoksson, sofia.enoksson@svk.se.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast den 30 november.

Liknande jobb:

Publicerad: 2022-10-13
  • Göteborg
  • Heltid