Ansök senast: 2020-12-27

Examensarbete, Åskstatistik för Svenska transmissionsnätet

Publicerad 2020-10-28

Affärsverket Svenska kraftnät (Svk) har till uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem, sälja överföringskapacitet samt i övrigt bedriva verksamheter som är anknutna till kraftöverföringssystemet.

Enhet ”Ställverk och primärapparater” (NTS) ansvarar för den tekniska utformningen av ställverk och primärapparater och stöttar både förvaltnings- och projektverksamheten med specialistkompetens inom stationsteknik- och byggfrågor inom stationsområdet. Enheten styr och kravställer via tekniska riktlinjer

Bakgrund
Elsystemet är en viktig del av samhällets energisystem. Det måste flexibelt och robust. Robusthet innebär att klara av apparatfel och yttre påverkan, bland annat blixt och åska.

Blixten fångas ofta av jordledaren placerad ovanför för fasledarna i en kraftledning. I vissa fall blir det ett överslag mellan en fasledare och jordledaren. Då behöver man bryta strömmen i kraftledningen. Vanligen kan man koppla in ledningen igen med automatik.

Kraftledningarna går till stationer, där de kopplas ihop och den elektriska effekten transformeras till andra spänningar. Stationerna är skyddade med ventilavledare som för ner den kraftiga strömmen från blixten i jorden. Utrustning i stationerna kan ändå skadas. Det gäller alltså att förstå vilken belastning som åska utgör på elsystemet.

Uppdraget
Examensarbetet går ut på att analysera data från åskdetekteringssystemet som SMHI har. Det gäller att hitta en lämplig upplösning både i rummen och i tiden. Resultatet är då åskfrekvensen i Sverige fördelat på
a. blixtarnas intensitet,
b. tidpunkt på dagen och dag på året,
c. plats i landet och
d. typ av blixt.
Resultatet kan sedan användas för att dimensionera isolation på ledningar och stationer och optimera åskskyddet bättre.

Följande ska ha inkommit för att utbetalning av arvode ska ske:
• Exjobbsrapporten ska vara klar och tillgänglig i sin slutversion.
• Utlåtande i mail från Svenska kraftnäts handledare att examensarbetaren är klar från Svenska kraftnäts sida. I detta ingår att du/ni ska ha presenterat ditt/ert arbete på Svenska kraftnät.
• Utlåtande i mail från högskolans handledare att examensarbetaren är klar från deras sida. I detta ingår att du/ni ska ha presenterat ditt/ert arbete på högskolan, och om det ingår opponerat på annans arbete.
• Utdrag ur betygsregistret (PDF i mail) där det framgår att godkänt examensarbete är inrapporterat.

Omfattning på uppdraget är 30 högskolepoäng.

Din profil/bakgrund
Civilingenjörsprogram i elektroteknik, energi och miljö, energiteknik, teknisk fysik eller liknande. Förmåga att programmera statistiska analyser, god kunskap i statistik, kännedom om elsystemet och fysik.

Du bör behärska svenska och engelska i så väl tal som skrift.

Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

För svar på allmänna och praktiska frågor hänvisar vi i första hand till Sofia Enoksson, tel. 010-475 97 73. För svar på specifika frågor kring uppdraget hänvisar vi till Milan Radosavljević, tel. 010-475 81 21.

Vi vill ha din ansökan senast den 31 oktober 2020, planerad start för examensarbetet är januari 2021.

Liknande jobb

Publicerad: 2020-10-14
  • Blekinge
  • Heltid
Publicerad: 2020-10-12
  • Karlstad