Snabbfakta

  • Borlänge
  • Eskilstuna
  • Gävle
  • Göteborg
  • Kristianstad
  • Luleå
  • Malmö
  • Solna
 • Heltid
 • Konsultuppdrag

Ansök senast: 2023-04-03

Driven säkerhetsstrateg inom byggherrens arbetsmiljöansvar

Publicerad 2023-03-17

Häng med på resan att utveckla Underhållet inom Trafikverket! Som strateg kommer du att vara en nyckelperson när det kommer till att utveckla verksamheten och där är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Vår enhet består av 8 kunniga medarbetare och nu behöver vi bli fler! Jag som blir din chef heter Roger Nordin och "min huvuduppgift som chef är att skapa förutsättningar för bra prestationer. Jag vill att mina medarbetare är självgående, vågar prova och ska veta att man alltid kan bolla idéer med mig och andra på enheten"


Som strateg inom byggarbetsmiljö kommer du att samordna, följa, analysera, rapportera och driva på utvecklingen av intern styrning och kontroll inom underhåll. Du har till uppgift att arbeta med området byggarbetsmiljö både utifrån ett projektnära perspektiv i våra underhållsprojekt men även ur ett Trafikverksperspektiv.

Rollen innebär att du utifrån ett strategiskt perspektiv driver utvecklingen av byggherrens arbetsmiljöarbete på kort och lång sikt, samtidigt som du även kommer att stödja arbetet operativt med arbetsmiljöfrågorna i projektverksamheten. Arbetet innefattar även till viss del arbete inom andra säkerhetsområden som t ex el- och trafiksäkerhet för väg och järnväg. Det innebär bland annat att du tillsammans med våra strateger och specialister inom aktuella områden kommer analysera behov, utveckla eller ta fram nya arbetssätt samt stödja verksamheten med din kunskap och erfarenhet. Ditt uppdrag är att jobba med att utveckla säkerhetskulturen inom verksamheten för att skapa säkra och trygga arbetsplatser och byggarbetsplatser.

Genom kontakter och samarbeten där du är delaktig i att ta fram effektiva processer säkerställer du att vi följer lagstiftning, myndighetskrav och myndighetens egna mål och standarder. Här förväntas du samverkan internt inom organisationen där du Informerar, utbildar och coachar ledare och medarbetare inom arbetsmiljöområdet.

I dina arbetsuppgifter ingår t ex att:

 • Initiera förändring och utveckla det strategiska byggarbetsmiljöarbetet inom verksamhetsområdet
 • Initiera och utveckla nationella arbetssätt i samverkan med verksamheten
 • Initiera, delta och driva utvecklingsarbete inom säkerhetsområdet
 • Vägleda i frågor om arbetssätt och verktyg
 • Leda och medverka i riskanalyser och utredningar inom arbetsmiljöområdet
 • Stödja ledning med analyser och beslutsunderlag
 • Stödja vid rapportering och hantering av olyckor, tillbud och avvikelser
 • Delta arbetet i förvaltningsorganisationen gällande byggarbetsmiljö
 • Delta i remissarbete inom ämnesområdet
 • Agera kravställare och rådgivare inom myndigheten inom byggarbetsmiljö
 • Hålla interna utbildningar och workshops inom området
 • Bevaka och tolka ändringar i regelverk, samt ha kontakt med myndigheter inom arbetsmiljö.

Som person drivs du av att vilja förbättra säkerhets- och byggarbetsmiljöarbetet. Du tar initiativ och ser både utmaningar och lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du har förmåga att bygga förtroendefulla relationer och hantera olika intressen och perspektiv. Det innebär till exempel att du är kommunikativ, lyhörd samt har god samarbetsförmåga. Du kommer att arbeta mot flera olika projekt och verksamheter inom Trafikverket och är därför flexibel i ditt förhållningssätt och kan anpassa dig till rådande situationer och omständigheter. Vi som jobbar inom enheten finns på olika ställen i landet, så förmåga att vara självgående, d.v.s. kunna planera, prioritera, genomföra och slutföra uppdrag är nödvändigt.

Vi söker dig som har:

 • flerårig erfarenhet av att i närtid arbeta med byggarbetsmiljö i projektverksamhet
 • god kunskap om svensk lagstiftning inom arbetsmiljöområdet och dess tillämpning
 • erfarenhet av att arbeta strategiskt med att ta fram styrning och stöd kopplat till arbetsmiljö/byggarbetsmiljö
 • en akademisk utbildning alternativt annan utbildning inom byggarbetsmiljö kombinerat med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • goda kunskaper i att uttrycka dig både muntligt och skriftligt på svenska

Det är önskvärt (och som ett plus i kanten) om du har erfarenhet av:

 • en strategisk roll inom området byggarbetsmiljö i en större organisation
 • att arbeta med implementering och införande av nya eller gemensamma arbetssätt
 • att arbeta med kompetensnivå, utbildningar och behörigheter inom området
 • att arbeta i bygg -och anläggningsbranschen.

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.

#LI-Hybrid

Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!


Liknande jobb:

Publicerad: 2023-03-07
 • Stockholm
 • Skärblacka
 • Stockholm