Snabbfakta

  • Luleå
 • Heltid
 • Rekrytering

Kategorier:

 • Bygg och anläggning
 • Samhällsbyggnad
 • Väg och vatten

Ansök senast: 2022-09-01

Doktorand i byggproduktion och teknik - digitalisering och automation av informationsflödet för byggplatsproduktion

Publicerad 2022-07-05

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Vi vill förstärka vår forskargrupp inom byggproduktion och teknik med en ny doktorand för att bygga kunskap om digitalisering och automation för informationsflödet inom och mellan byggplats.

Forskargruppen byggproduktion och teknik vid Avdelningen industriellt och hållbart byggande bedriver forskning och utbildning inom byggprocessen – från tidig planering och projektering via byggande till förvaltning. Våra kärnkompetenser finns inom management och automation av byggprocessen samt inom industriella bygg- och produktionssystem. Avdelningen är ledande i Sverige inom sitt kärnområde och har omkring 30 anställda. Forskningen är tillämpad och utgår från aktuella frågeställningar i nära samarbete med bygg- och anläggningssektorns intressenter; företag och andra organisationer.

Ämnesbeskrivning
Byggproduktion och teknik omfattar tekniska lösningar, verktyg, metoder och organisation för planering, informationshantering och styrning av en hållbar och integrerad industriell byggprocess med därtill kopplade affärsprocesser.

Projektbeskrivning
Doktorandprojektet är inriktat mot att öka kunskapen kring hur digitalisering och olika automationsnivåer (semi- eller helautomation) av datainsamling och tolkning av data kan används för att fånga ett byggprojekts progression, både för uppföljning och kvalitetssäkring av relationsmodeller men även för att bidra till datadrivna beslut.

Inledningsvis kommer projektet att handla om att fånga byggplatsens behov och krav genom intervjuer, samtal och platsobservationer. Projektet kommer sedan att fokusera på iterativt arbete i nära samarbete med byggplatsresurser för att genomföra mätaktiviteter och analysera effekter och praktiska erfarenheter av automation på byggplatsen. Automation av datainsamlingen på byggplats kommer att genomföras med hjälp av två olika tekniker (smart hjälm samt robot). Samverkan mellan näringslivsaktörer (byggentreprenör, robotikföretag) och forskare kommer vara extra viktig under denna process eftersom en av nyckelaspekterna med detta projekt är mötet mellan olika kompetenser samt att framtagna arbetssätt behöver vara praktiskt användbara och passa in i entreprenörers verksamhet.

Doktorandprojektet genomförs i nära samverkan mellan Luleå tekniska universitet, näringslivsaktörer, samt andra relevanta aktörer som har viktiga roller att spela i mötet mellan digitalisering, automation, robotik och byggprojekt. Du kommer också samverkan med andra närbesläktade forskningsprojekt såväl inom Luleå tekniska universitet som på andra lärosäten.

Arbetsuppgifter
Som doktorand arbetar du med doktorsexamen som slutmål efter motsvarande fyra års forskarutbildning på heltid. Forskarutbildningen innefattar såväl träning i vetenskapligt arbete som genomförande av forskarutbildningskurser med relevans för forskningsområdet. I arbetsuppgifterna ingår även institutionstjänstgöring i form av undervisning och visst administrativt arbete till maximal omfattning av 20 % av heltid. Arbetet som doktorand innebär stora möjligheter att själv definiera och planera sina dagliga arbetsuppgifter och hur de ska genomföras i dialog med olika parter.

KVALIFIKATIONER
För att vara behörig krävs civilingenjörsexamen eller motsvarande grundläggande behörighetskrav inom relevant inriktning, till exempel samhällsbyggnad, väg- och vattenbyggnad, arkitektur eller industriell produktion. Då forskningsarbetet är mycket kommunikativt kräver vi att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.

Kvalificerande kriterier är:
 • förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem och förmåga till självständigt arbete
 • grundläggande kunskaper inom digitalisering, digitala arbetssätt, och/eller automation
Meriterande kriterier är:
 • avancerade kunskaper inom digitalisering, digitala arbetssätt, och/eller automation
 • kunskaper och färdigheter inom byggprocessen (projektering, produktion och/eller förvaltning av byggnader)
 • goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet.

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad till 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma på högst 20 %. Tjänsten förlängs om och i den omfattning undervisning och institutionstjänstgöring genomförts.

Som doktorand får du lön enligt en fackligt förhandlad lönetrappa med nuvarande ingångslön på 32 200 sek. Doktorandlönetrappan revideras årligen i samband med den allmänna lönerörelsen. Förutom den årliga revideringen sker också en löneökning i samband med godkänd licentiatexamen/mittseminarium vilken i dagsläget ligger på 5 300 sek.

Placeringsort är Luleå. Arbetet innebär resor och kortare vistelser på annan ort.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta biträdande universitetslektor Jani Mukkavaara, 0920-49 2414, jani.mukkavaara@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR- Lars Frisk, 0920-49 1792. lars.frisk@ltu.se

ANSÖKAN
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 2393-2022
Sista ansökningsdag: 1 september 2022

Liknande jobb

Publicerad: 2022-07-18
 • Göteborg
 • Heltid
Publicerad: 2022-06-29
 • Gällivare
 • Heltid
Publicerad: 2022-07-31
 • Sundsvall
 • Heltid