Snabbfakta

    • Stockholm

Ansök senast: 2023-09-24

Biträdande avdelningschef projektstyrning till Trafikkontoret

Publicerad 2023-08-30

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Trafikkontoret ansvarar för att Stockholm ska ha trygga och attraktiva offentliga platser, effektiva transportlösningar och god framkomlighet. Vi planerar, bygger och underhåller gator och torg, så att stockholmarna både vill vistas och kan ta sig fram i den allt tätare staden. För att klara vårt uppdrag är vi 450 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en vacker, ren, levande och trygg stad, både idag och i framtiden.

Vill du ha en ledande roll som ansvarig för styrning och samordning av Trafikkontorets samlade investeringsportfölj?

Trafikkontoret ansvarar för att Stockholm ska ha trygga och attraktiva offentliga platser, effektiva transportlösningar och god framkomlighet. Vi planerar, bygger och underhåller gator och torg, så att stockholmarna både vill vistas och kan ta sig fram i den allt tätare staden. För att klara vårt uppdrag är vi 450 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en vacker, ren, levande och trygg stad att leva och vistas i.

Arbetsuppgifter

Du får ett övergripande ansvar för samordning och styrning av nyanläggning och ombyggnation av broar, gator, parker och torg. Portföljen innehåller ett stort antal projekt och kan spänna från rivning och nybyggnad av en av stadens större broar, ett mångårigt projekt i miljardklassen – till en mindre ombyggnad av en cykelbana – ett projekt som genomförs under några veckor av en årsentreprenör. En föränderlig omvärld gör att snabba omprioriteringar mellan projekten ständigt måste prövas. Du ansvarar för samordningen av portföljen och för att projekten kan genomföras i en ordning som är optimal både för stadens trafiksystem och för Trafikkontorets investeringsekonomi. Arbetet är självständigt och fritt, med ett stort eget ansvar.

Du leder också avdelningens stabsfunktion med fullt personal-, budget- och verksamhetsansvar för tre medarbetare. Stabsfunktionen ansvarar för att driva, utveckla och kvalitetssäkra arbetet på avdelningen så att vi inom fastlagda ramar arbetar mot de mål och uppdrag som avdelningen har. Du rapporterar till avdelningschefen och ingår i dennes ledningsgrupp. Du är föredragande i Trafikkontorets investeringsråd, vilket leds av förvaltningschefen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
• Relevant högskoleexamen
• erfarenhet som chef
• erfarenhet av att ha arbetat med mål- och kvalitetsstyrning, analys, processledning och verksamhetsutveckling.


Du har ett genuint samhällsintresse. Ditt ledarskap kännetecknas av att du är lyhörd, samverkande och prestigelös och skapar förutsättningar att uppnå goda resultat tillsammans med andra. Du har en god förmåga att se helheter och kan göra avvägningar i komplexa frågeställningar. Du är en trygg och stabil ledare som är tydlig i din kommunikation och du ser till hela verksamheten i ditt strategiska arbetssätt. Du är utvecklingsorienterad och driver på för att förbättra arbetssätt och processer. Du har en förmåga att förklara komplicerade saker på ett enkelt sätt.

Tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass och kräver ett svenskt medborgarskap. Vi genomför säkerhetsprövning inför tecknande av anställningsavtal. Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Varmt välkommen med din ansökan!

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering

Ansök via denna länk:

https://ledigajobb.stockholm.se/job/stockholm/bitradandeavdelningschefportfoljstyrningtilltrafikkontoret-655667.html

Liknande jobb:

  • Borlänge
  • Heltid
  • Göteborg
  • Heltid
Publicerad: 2023-08-28
  • Linköping