Snabbfakta

  • Östhammar

Ansök senast: 2023-01-17

Best practice benchmark inom erfarenhetsåterföring, Examensarbete

Publicerad 2022-11-18

Om tjänsten


Power Climate Smarter living – det är vårt syfte. Vi är på jakt efter talangfulla studenter som vill hjälpa oss på vår resa mot ett fossilfritt liv. Genom att skriva ett examensarbete på Vattenfall får du en unik möjlighet att bidra till vårt syfte. Det enda vi begär av dig är att du frigör dina superkrafter och delar din energi med oss.

 

Om examensarbetet

Erfarenhetsåterföring är en viktig grund för att vidmakthålla en god strålsäkerhet, undvika incidenter och olyckor samt bidra till en god produktionsekonomi. Området innefattar både identifiering och loggning av ärenden, men även att införa korrigerande åtgärder och följa upp att dessa ger förväntat resultat. Arbetet drivs av en utpekad enhet i företaget, men genomsyrar hela verksamheten. Ett bra arbete kan alltid bli ännu lite bättre, exempelvis genom att inspireras av goda arbetssätt i andra branscher eller andra företag inom samma bransch. I detta examensarbete föreslås ett benchmarkprojekt, där andra branschers arbete med erfarenhetsåterföring kartläggs och jämförs med Forsmarks Kraftgrupps arbete inom området.

 

Ämnesområde/Uppdrag

Mer eller mindre alla företag jobbar aktivt med erfarenhetsåterföring, exempelvis för att höja kvaliteten i sina leveranser, effektivisera sin produkt eller säkerställa att den tjänst man erbjuder är trygg och säker. Särskilt viktigt är att undvika återupprepade problem, eftersom dessa helst ska fångas upp och lösas den första gången de uppstår. Oavsett skälet till att ett företag arbetar med erfarenhetsåterföring eller vilken typ av företag det är så finns det viktiga lärdomar att dra, mellan olika företag, när det gäller de processer, arbetssätt, rutiner och verktyg som används för att stötta processen.

I detta examensarbete föreslår vi en kartläggning av i första hand hur olika branscher arbetar med erfarenhetsåterföring, samt en jämförelse med hur Forsmarks Kraftgrupp arbetar med erfarenhetsåterföring. Vilka lärdomar kan dras för att ytterligare effektivisera Forsmarks arbete inom området. Om det finns tid så föreslås även en kartläggning av andra kärnkraftsföretags arbete med erfarenhetsåterföring, för att även jämföra detta med Forsmarks arbete inom området.

 

Mål/Syfte

Syftet är att undersöka möjligheterna till att effektivisera Forsmarks erfarenhetsåterföringsarbete.

Målet är att bidra till en effektivisering av Forsmarks arbetssätt och rutiner inom erfarenhetsåterföring.

Detta uppdrag är för 1 student


Din bakgrund


Vi letar efter student/studenter som vill arbeta mot ett fossilfritt liv inom en generation och som snart tar examen från dina akademiska studier. Du är även någon som identifierar dig med våra principer: Aktiv, Öppen, Positiv och Säkerhet

 • Utbildning – Student på master- eller kandidatnivå med teknisk inriktning på universitet eller högskola.
 • Omfattning – 15/30 hp
 • Svenska: Mycket goda kunskaper i tal och skrift
 •  Engelska: Goda kunskaper i tal och skrift

 

Du bör vara en driven person med god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat. Vidare så bör du vara en person som kan ta initiativ och ta kontakt med nya personer inom olika branscher, och successivt leta dig fram till nya kontakter och ny information.


Mer information


 • Uppdraget startar: under våren 2023 eller vid överenskommelse
 • Placeringsort: Hybrid, ca 50% av tiden på plats i Forsmark.
 • Ansökan – en kombinerad fil med ditt CV och personliga brev, samt en kopia av dina betyg.
 • Sista ansökningsdag är 2023-01-31.
 • Kontaktperson och handledare på Vattenfall: Magnus Törmänen, magnus.tormanen2@vattenfall.com, 072-718 54 92

 

Mångfald och inkludering – i allt vi gör

Vi är övertygade om att heterogena team kan överträffa homogena team. Men vi kan bara frigöra och använda kraften av mångfald när alla känner sig inkluderade. Läs mer om vårt viktiga arbete med mångfald och inkludering https://careers.vattenfall.com/se/jobba-med-oss/mangfald-inkludering/


Om oss


Vi på vattenfall har bestämt oss för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. För att lyckas måste vi, som ett av Europas största energibolag, först bli helt fossilfria själva. Men det räcker inte. För att bidra till ett fossilfritt samhälle måste vi göra mer än att enbart fokusera på hållbar energiproduktion.

För vi är övertygade om att om vi ska göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation måste vi nämligen se på utmaningen ur ett bredare perspektiv än att enbart producera energi på ett hållbart sätt.

Följ med oss på vägen mot ett fossilfritt liv.

Vill du veta mer om oss? Besök www.vattenfall.se

Eftersom Vattenfall är en del av den svenska kritiska infrastrukturen är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Det innebär, om denna position är säkerhetsklassad, att slutkandidaterna kan vara föremål för en särskild säkerhetsprövning som är i enlighet med säkerhetsskyddslagen.


Liknande jobb:

Publicerad: 2022-11-30
 • Kalmar
 • Stockholm
 • Heltid