Karriärstips

Stort fokus på innovation och problemlösning

JOEL BJÖRKMAN Titel: Research Engineer, Hydraulics. Utbildning: Civilingenjörinommaskinteknik, examen 2015. Vad gör du påfritiden? Musik har alltid varit mitt stora intresse och dosen av det tekniska får jag på jobbet. Jag spelar gitarr och gick på musikgymnasiet i Boden men gled därefter in på den tekniska banan. Jag tror att det är bra att ha två världar som motsatser, de gynnar varandra. XYLEM Xylem är ett internationellt företag som erbjuder integrerade lösningar för vätskehantering. Xylem tillhandahåller ett samlat utbud av produkter och lösningar från våra globalt ledande varumärken såsom Flygt, Godwin, Leopold, Sanitaire och Wedeco. Antalmedarbetare: Cirka 2000 i Sverige och 13000 globalt. Medarbetarnas bakgrund: Xylem strävar efteren bra mix av erfarna och nyutexaminerade personer. Kompetenser inom bland annat teknik, ekonomi, IT och marknadsföring eftersökes. Kontakt: xyleminc.com/jobba-hososs Redan 1947 uppfanns den första dränk­bara länspumpen - Xylem har en lång historia av stark innovationsanda. Den globala koncernen har en stor avdelning för forskning och utveckling i Sverige som sysselsätter drygt 150 ingenjörer. Text: Tina Lindström Carlsson Foto: Kristofer Hedlund – Hydraulik är kärnan när det gäller vatten och teknik. Jag är en del av designteamet som till exem­pel utvecklar propellrar så att man får den prestanda man vill ha. JOEL BESKRIVER XYLEM som ett tekniskt kompetent företag som har stort fokus på innovation och problemlösning. – Här finns en stark innovationshistoria och framåtanda och man sätter väldigt stort fokus på att komma på nya idéer och lösa saker själv. Man låter sig inte begränsas, utan man försöker kontinuerligt hitta lösningar och nya produkter som man tror att marknaden vill ha. När det inte finns något befint­ligt program som löser ett problem, då får du skapa ett nytt. Det finns en kultur och en väldigt stark drivkraft att röra sig framåt. Det som förvånade mig är att vi är världsbäst på vårt område, men att före­taget trots det inte är allmänt känt. Vi var allra först med dränkbara pumpar, med tätningar som gjorde att vattnet inte åkte in i den elektriska motorn. Det var dem man byggde upp sin storhet kring. Sommarjobbet, Xylem Summer Internship, gav mycket frihet under stort ansvar. På nio veckor skulle fyra studenter undersöka möjligheten att konstru­era en fiskvänlig pump och få den marknadsmässigt intressant. – Vi var två studenter med marknadsperspektiv och två med tekniskt perspektiv och vi lyckades göra den första preliminärstudien till det högprofilerade projek­tet. Det var väldigt roligt och vi trivdes väldigt bra. FÖR JOEL ÄR det de dagliga utmaningarna och det stora personliga ansvaret som väger tyngst och som gör att han känner att han hittat rätt på arbetsmarknaden. – Direkt när jag började på Xylem fick jag ta stort ansvar i ett flertal produktutvecklingsprojekt, med stöd från mitt team såklart. För mig var det förvånande och väldigt positivt med så stort ansvar direkt. Jag lär mig väldigt bra på det sättet, att göra saker själv. Min avdelning har till exempel tagit fram ett mycket effektivt självrensande pumphjul som är överlägset på marknaden. Vårt team arbetar även med supportfrågor och har kontakt med kollegor från hela världen, det är riktigt kul.Det är ett utma­nande och ganska svårt jobb och samtidigt har vårt team stor frihet och för mig är det väldigt viktigt.