Karriärstips

Spännande utveckling och framtid i Linköpings Kommun

<strong>Var med och utveckla expansiva Linköping!</strong>
Linköping är idag en av de snabbast växande kommunerna utanför de tre storstäderna.
Med den planerade höghastighetsjärnvägen, Ostlänken, mellan Linköping och Stockholm
öppnas nya möjligheter till utveckling och naturligtvis också till nya jobb.
Ett stort antal projekt planeras och genomförs nu i kommunen. Alla med ett övergripande mål att skapa en ännu trevligare, roligare och bättre region att bo och verka i. Oscar Lindgren är översiktsplanerare och arbetar med både daglig och långsiktig planering för Linköping.
– Det händer mycket i vår stad just nu och det handlar om långsiktig hållbarhet och miljö, kombinerad med funktionalitet. Samtidigt som vi formar lösningar som ska fungera idag så planerar vi också för framtiden och de krav som kommer ställas på staden, säger Oscar.
<strong>Framtidens arbetsplats idag</strong>
Han beskriver miljösmarta val som utvecklas, hur gång- och cykeltrafiken får större utrymme samtidigt som biltrafikens betydelse fortsätter vara stor. Hur innerstadens kvalitéer lyfts fram och utvecklas med Stångåns vattenrum som en central del.
Utvecklingen innebär ett stort ansvar för dem som utformar de nya miljöerna. Johanna Wiklander är sedan ett år stadsarkitekt i Linköpings kommun.
– Ett roligt, spännande och ansvarsfullt arbete där vi verkligen påverkar människors vardag. Just nu fokuserar vi på att utvidga stadskärnan och vi gör det genom att tillföra stadskvalitéer, förklarar Johanna.
<strong>”Vi står inför en intensiv utvecklingstid och det är därför vi letar efter fler arkitekter och ingenjörer som vill vara med på den resan.”</strong>
Både Johanna och Oscar talar engagerat om visionerna. Om en växande och utvecklad stadsmiljö där gatu- och torgstrukturerna finns kvar och där kulturen och näringslivet växer ut även i stadsmiljön.
– Vi står inför en intensiv utvecklingstid och det är därför vi letar efter fler arkitekter och ingenjörer som vill vara med på den resan. Vår devis – Linköping, där idéer blir verklighet – stämmer till hundra procent, avslutar Johanna.
Vi finns på: linkoping.se/arbete
Johanna Wiklander, stadsarkitekt.
Oscar Lindgren, översiktsplanerare.