Karriärstips

Expansion: Anders Sjöblom, H&M

Som ingenjör finns idag mängder av olika möjligheter och utmaningar att ta sig an. Många hamnar naturligt nog på de tekniktunga, både nationella och internationella, bolagen. Vi kommer i intervjun med Anders Sjöblom belysa en bransch som sällan sammankopplas med ingenjör. Med hela världen som arbetsfält finns spännande möjligheter både i Sverige och internationellt, Anders beskriver hur det som ingenjör är att jobba för klädjätten H&M. Anders Sjöblom tog sin examen från KTH 2010, Industriell Ekonomi med teknisk inriktning mot Integrerad Produktion och ekonomisk inom Finans- & Marknadsföring. Precis likt många andra ingenjörer var siktet inte alls inställt på H&M till en början. - Jag arbetade tidigare inom både ”tyngre” business-to-business industri med bl.a. anläggningsmaskiner och fordon, inom finans/investmentföretag och kapitalförvaltning samt med strategikonsultande för mindre teknik- och uppstartsbolag. Internationella möjligheter Via ett summer internship, kvällsjobb i butik under studietiden, heltidstjänst som Area Controller och efter en sväng i USA har Anders fram tills för några veckor sedan varit Expansionschef för H&M-gruppen i Italien. En roll med varierande arbetsuppgifter, bland annat innebar den att leda det team som ansvarar för att jobba fram deras tillväxtstrategi i landet. Därefter genomföra den genom att hitta, förhandla, designa och bygga nya butiker för deras olika varumärken. Anders har nyligen flyttat hem till Sverige igen, nu för att axla ansvaret för H&M's globala expansion av New Business, dvs. varumärkena COS, &Other Stories, Monki, Weekday och Cheap Monday. Expansionen håller stadig takt. - Vi har en tillväxt av nya butiker på 10-15%, vilket innebär att vi fördubblar hela koncernen var 5-6 år. Det faktum att vi växer så fort skapar ett naturligt vakum och sug efter bra människor helt enkelt eftersom nya roller och marknader skapas löpande. Som ingenjör på H&M kan man exempelvis arbeta inom de mer tekniska områdena Construction, Produktion, IT, Logistics etc. eller i mer övergripande och tvärvetenskapliga roller så som Expansion och Business Development. Vi växer på alla våra existerande dryga 50 marknader. Utöver detta öppnar vi även butiker på södra halvklotet, Chile 2013 och Australien 2014 samt förstärker vår position i USA och Asien ytterligare. Eftersom de största marknaderna i framtiden ligger utanför Sveriges gränser är det också här nya spännande möjligheter uppstår. Utöver själva arbetsuppgifterna belyser Anders en insikt i att trots skillnader och språk och kultur finns förvånansvärt många basala saker som är lika. - Människor blir nöjda eller missnöjda av ungefär samma anledning. Av det jag sett skapar olika personlighet och inställning mycket större skillnad mellan personer än vad kultur eller nationstillhörighet gör. Kanske är det insikter som dessa som gjort att en mix av människor arbetar bra tillsammans oavsett bakgrund. - Min upplevelse är att H&M är ett bolag som verkligen lever sina värderingar där man faktiskt lyckas kombinera starkt resultatfokus, lagarbete och driv med prestigelöshet och ödmjukhet. Värderingarnas förankring i kombination med en mycket stark tillväxt och ett fullständigt internationellt fokus skapar en kul arbetsmiljö med roliga kollegor och massa möjligheter för den som vill och levererar resultat. På frågan vad som förvånat mest med H&M som arbetsgivare utvecklar Anders just värderingarna ytterligare. - I början var det just det faktum att värderingarna inte bara var prat och vision utan att folk verkligen försöker leva dem, oavsett roll eller nivå. Att framgång och resultatfokus inte behöver leda till prestige och vassa armbågar. Som ingenjör på H&M Vidare nämner Anders att kulturen, i kombination med att merparten av de anställda har ett gemensamt intresse för produkten och försäljningen, skapar en väldigt rolig arbetsmöiljö att jobba i. Utanför H&M's väggar möts han av blandade reaktioner när han berättar han jobbar som ingenjör på just H&M. - Reaktionerna är mycket blandade, allt från ingen alls till förvåning, intresse och respekt eller någon enstaka och komisk gång t.o.m besvikelse – det finns några få som har en mycket snäv syn på vad en ingenjör ska göra och hur ”fint ” eller värdigt det är att sälja kläder. Vissa mer kreativa och desigkunniga personer kan också ge mig ”hjälpande” kommentarer om mina egna kläder när de hör att man är ingenjör, men mest på skämt. Rent generellt är de negativa kommentarerna dock väldigt få, normalreaktionen är snarare en positiv förvåning samtidigt som fler och fler börjar inse att vi är många med ingenjörsexamen som jobbar inom H&M runt om i världen idag. Eftersom expansionen ständigt pågår finns många möjligheter oberoende specifik specialistbakgrund. Gemensamt för tydliga karriärmöjligheter är ett starkt businessintresse i kombination med studier inom exempelvis Industriell Ekonomi, Maskin, Teknisk Fysik, Produktframtagning, IT etc. gärna med komplettering av studier inom ekonomi. Nyfiken på vad H&M söker just nu, besök hemsida här.