Karriärstips

Kärnkraft: Sophie Grape, Uppsala Universitet

Sophie Grape forskar inom kärnämneskontroll vid Uppsala universitet. Efter att ha läst till civilingenjör inom teknisk fysik, avklarat kandidatexamen i företagsekonomi och doktorsexamen i kärnfysik blev forskningen hennes naturliga nästa steg. Här berättar hon om den egna forskningen, allmänhetens intresse kring ämnet och de invändningar som finns mot kärnkraft. Efter att ha disputerat i kärnfysik 2009 ville Sophie Grape gärna fortsätta inom området tillämpad forskning och fann ett intresse för kärnkraftsrelaterad sådan. – Just kärnkraftsrelaterad forskning verkade spännande och kunde erbjuda många typer av nya utmaningar. Dessutom kändes det som att branschen hade stor tillväxtpotential både nationellt och internationellt. Det gav mig ett väldigt positivt intryck, säger Sophie. I dag forskar hon om kärnämneskontroll. Forskningen syftar till att genom globala aktiviteter förhindra att obehöriga får tillgång till känsliga tekniker och material som kan användas för kärnvapenframställning. Kärnämneskontroll innefattar bland annat inspektioner av kärntekniska anläggningar över hela världen. Vid sådana inspektioner används olika instrument för att säkerställa att de som driver kärnkraftverk bara producerar el och inte avleder material för andra ändamål. I Sophies jobb ingår bland annat att utvärdera och utveckla sådana instrument. Fakta förmedlar förståelse Allmänhetens intresse för kärnkraft är stort och leder ofta till diskussioner och frågor. Sophie menar att hon sällan träffar människor som inte har en åsikt om kärnkraft. Men förutom de som är nyfikna finns det även de som sätter sig emot kärnkraft och tycker att den bör avvecklas. – Det finns flera argument som är återkommande, exempelvis att kärnkraft är farligt och osäkert, att den inte behövs och att man lätt kan göra kärnvapen av materialet. Precis som alla andra kraftproduktioner kan kärnkraft leda till olyckor. Skillnaden är att konsekvenserna av kärnkraftsolyckor riskerar att bli väldigt stora och därför är arbetet med att minimera risken att något ska inträffa väldigt viktigt. Kärnkraft är väldigt globalt och berör alla människor och det ser Sophie som en av de stora utmaningarna i sitt arbete. – De flesta är nog inte medvetna om att det faktiskt finns ett kontrollsystem för kärnkraft. Det är kul att förklara det för andra eftersom kärnkraft inte alltid är så enkelt att förstå, säger Sophie. Hon tror att skepsisen mot kärnkraft och de flesta negativa inställningar har sin grund i okunskap. – När man möts av fakta och information förmedlas en förståelse. Då finns det möjlighet för konstruktiva diskussioner. Karriärsmöjligheterna varierande både nationellt och internationellt Inom branschen finns många olika möjligheter. När det gäller ingenjörer som varit yrkesverksamma några år finns även möjligheten att sadla om och börja jobba med kärnkraftsrelaterade uppgifter. Det personliga intresset är enligt Sophie också en viktig del om man vill jobba med kärnkraft. – Kärnkraftbranschen söker folk med varierande bakgrund och även ingenjörer helt utan specifik kärnkraftsrelaterad utbildning har goda möjligheter att arbeta inom området! Man får dock vara beredd på att införskaffa sig en hel del utbildning om verksamheten, systemen och anläggningarna, något som jag tror de flesta tycker är rätt spännande och utvecklande. Utöver den rent tekniska bakgrunden man har, så är personligheten, intresset och drivkraften väldigt viktiga faktorer. Många ingenjörer ser sig idag utanför landets gränser för en möjlig karriär, finns exempelvis möjligheten för dig att fortsätta din karriär med internationella arbetsuppgifter i framtiden? – Ja, definitivt. Det finns stora möjligheter att både gå vidare och forska vid andra universitet, forskningsinstitut, forskningscentra och nationella labb i Europa eller längre bort. Dessutom finns ju Internationella Atomenergiorganiet (IAEA) med huvudkvarter i Wien och Euroatom och andra relaterade tillsyns- och myndighetsorgan. 2009 skedde det första statliga anslaget till kärnkraften på 30 år, något som skapar förhoppningar och inger en positiv känsla hos Sophie. – Det är stort och visar att det här en bransch som det satsas på, avslutar hon. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Är du intresserad av vakanta tjänster i dagsläget, gå in på Ingenjörsjobb.se och se om någon tjänst passar just dig.