Karriärstips

Geoteknik: Anders Palmén, Peab

Under studieperioden på KTH fick Anders via sin sommarpraktik möjligheten att jobba som arbetsledare för delar av grundläggningen av Friends Arena. Detta i kombination med intressanta kurser under utbildningen samt inblicken i PEABs geoteknikavdelning, gjorde att Anders bestämde sig för det få ingenjörer gör. En karriär inom Geoteknik och geokonstruktioner. Med en Civilingenjörsexamen inom Samhällsbyggnad och en Master of Infrastructure Engineering fanns alla förutsättningar. I skrivande stund har Anders varit anställd på PEAB Anläggning AB i drygt ett år. - Mina uppgifter är bland annat att dimensionera spont, svets och andra ståldetaljer, göra enkla sättningsberäkningar, analysera stabilitetsproblem för stora slänter och banker, ta fram ritningar för de konstruktioner jag dimensionerar, planera och analysera geotekniska fältundersökningar samt medverka på byggmöten. En del av jobbet är som stöd för kalkylatorerna i deras anbudsprocesser, men den största delen av arbetsuppgifterna är som detaljprojektör och produktionsstöd där jag hjälper till med att lösa problem som uppstår ute på byggprojekten. Grunden till all geokonstruktion Anders fortsätter att förklara att det tyvärr finns en lite missvisande bild gällande geoteknik och geokonstruktion hos vissa studenter, att det är enformigt samt att man bara arbetar med jord. Något som enligt honom inte alls stämmer. - Arbetet är väldigt omväxlande, speciellt hos en entreprenör (byggare), ingen dag är den andra lik. Ena dagen kan jag stå nere i en grop och ta prover på lera eller vara ute och prata med och instruera svetsare om hur jag tänkt, nästa dag kan jag skapa ritningar och utföra ståldimensioneringsberäkningar eller vara på byggmöten med beställaren av ett jobb. Han förklarar att arbetet innefattar så mycket mer än bara tolkningar av jordarter. - Mycket av mitt jobb grundar sig i de jordparametrar som jag tolkar ur geotekniska fältundersökningar. Men denna tolkning ligger oftast bara till grund för en konstruktiv dimensionering av en stål- eller betongkonstruktion. Geoteknik handlar väldigt mycket om att utifrån tolkade jordparametrar optimera betong-, stål-, eller andra materiella geokonstruktioner så att dessa blir så ekonomiska som möjlig men ändå möter de arbetssäkerhets- och samhällsmässiga krav som ställs på dagens byggnader både över och under mark. Precis som fallet är i många andra branscher är bristen på ingenjörer stor. I dagsläget råder underskott även på geokonstruktörer, både hos entreprenörer och konsulter. - Hos en entreprenör är det bra om man har jobbat ute på ett bygge för att förstå hur verkligheten fungerar. Med andra ord så är det en fördel om man är praktiskt orienterad på samma gång som man har en god förståelse för teorierna som ligger till grund för de fenomen som kan uppstå. Karriärstegen för en geokonstruktör ser ut ungefär som i de flesta teknikgrupper, inom det egna bolaget finns några steg att sikta mot. - Junioringenjör blir så småningom Senioringenjör vilken kan leda till Gruppchef. Vill man klättra vidare så går man från att vara tekniskt orienterad till att jobba mera med ledarskap högre upp i företagsorganisationen. Framtida forskning Vid sidan av arbetsuppgifterna på PEAB skriver Anders just nu på en vetenskaplig artikel inom geoteknik. - Artikeln baseras på mitt ex-jobb där jag undersökte en stabiliseringsmetod där man behandlar sand med en vätska innehållandes vägsalt, urea och ett enzym. Metoden, som är utvecklad och används i Australien, imiterar en av de naturliga processer som cementerar sedimentära stenarter genom utfällning av kalcitkristaller som sedan binder samman mineralkornen vid deras kontaktpunkter. Denna metod kan på ett naturligt sätt cementera sand, vilket förhoppningsvis kan, efter lite ytterligare forskning, användas för att bl.a. motverka strand- och vinderosion, stabilisera slänter, öka spetsbärigheten i sand hos pålar och skapa stödmurar. Förhoppningen är att inom en inte allt för avlägsen framtid fortsätta forskningen av denna metod för att ytterligare anpassa den till Svenska förhållanden. Om man som civilingenjör med en examen inom anläggning är intresserad av att inrikta sitt jobb mer mot Geoteknik, vad hade du gett för råd då? - Jobbar man som civilingenjör så jobbar man med största sannolikhet på ett företag som har någon form av geoteknisk avdelning, eller åtminstone med en person som har kontakt med geotekniker. Mitt tips är att söka kontakt med en geotekniker för att undersöka lite djupare vad jobbet innebär, sen är det bara att söka. Har ni, hos er, några vakanta positioner inom geoteknik I dagsläget? - Jag kan inte svara för hur situationen ser ut i alla PEAB bolag och regioner men vi på PEAB Anläggning AB, Grundteknik är alltid öppna för att diskutera möjligheter med ambitiösa personer med passande kvalifikationerna och rätt inställning. Se vilka lediga tjänster som finns inom Geoteknik på Ingenjörsjobb.se just nu.