Karriärstips

Energi: Jasenka Hot, WSP

WSP_02_RGB.165907 I detta nummer kommer vi ge dig en inblick i WSP som har en stor och viktig roll i energibranschen och är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag, med 15 000 medarbetare på över 300 kontor i 35 länder. I Sverige arbetar cirka 2500 medarbetare. WSP arbetar exempelvis i flera projekt i landet för Energimyndigheten, Boverket, kommuner samt statliga och privata företag inom fastighetsbranschen och erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur och Miljö & Energi.  
Intervju - Jasenka Hot, brinner för energifrågor Vårens sista intervju är med Jasenka Hot som i augusti i år firar tio år på WSP och hon har arbetat på samma avdelning under alla år – byggnadsfysik. Generellt handlar Jasenkas arbete om att säkerställa att energifrågorna i ett byggprojekt hanteras på ett optimalt sätt samt att främja byggandet av lågenergi- och passivhus. Jasenka är civilingenjör inom energiteknik, specialiserad i uppvärmnings- och ventilationsteknik och arbetar som energiexpert, en roll som innefattar många olika arbetsuppgifter. Hon är certifierad Passive House Designer enligt PHI- internationell institut. Bland annat medverkar hon i kunskapsspridning av teknik, föreläser ute hos kunder och är aktivt engagerad i utvecklingen av installationsteknik och komponenter som viktiga delar i låg-, passiv- och plusenergibyggnader. Energisamordning, förstudier om alternativa energiförsörjningssystem samt beräkning och uppföljning av energiprestanda är en stor del av arbetsuppgifterna. Jasenka har under snart fem år deltagit i utvecklingen av ett koncept för lågenergihus med passivhusstandard. Jasenka är även gruppchef vilket också medför ett personalansvar. - Att kombinera detta med mitt dagliga arbete i olika projekt är mycket givande, men också mest utmanande. Man vill vara närvarande chef och bra mentor, ge möjligheter till sina medarbetare att växa, att få motiverande och utvecklande arbetsuppgifter för att trivas på jobbet. Ingenjörskarriären startade i Sverige Vägen till WSP har varit händelserik. Jasenka påbörjade sin maskintekniksutbildning på Tekniska Universitet i sin hemstad Sarajevo. Dessvärre blev Bosnien och Hercegovina krigsdrabbat och hon blev tvungen att fly. 1993 tog Jasenka sin civilingenjörsexamen i Zagreb, Kroatien. Två år efter sin examen flyttade Jasenka till Saudiarabien tillsammans med sin man som fick jobb där. Hon hade dock inte möjlighet att jobba som ingenjör där utan arbetade med marknadsföring som PR-ansvarig för en klinik. - Först när jag flyttade till Sverige, 2003, började min ingenjörskarriär. Efter avslutade kurser för utländska akademiker på Folkuniversitet, för att lära mig svenska, sökte jag jobb. Som tur var kom jag i kontakt med WSP på Armada-mässan på KTH och snart efter det fick jag min första praktik, sedan provanställning som till slut övergick i en fast anställning. Att arbeta på WSP är en dynamisk utvecklingsprocess i en miljö där man kan växa och utvecklas, både som människa och i sin profession. Sedan två år tillbaka ansvarar jag för en grupp - Energisystem - och har därmed möjlighet att påverka utvecklingen samt se medarbetarna växa som en viktig del i den kreativa processen.  På WSP finns karriärvägar för alla via en välutvecklad kompetensportal. Energifrågor är i ropet Just nu arbetar Jasenka i olika byggprojekt, bland annat som energiexpert för Norra Djurgårdsstaden, där hon granskar energiberäkningar åt Exploateringskontoret, Stockholm stad samt hjälper byggherrar att uppfylla de rådande höga energikraven. Förutom det är hon engagerad som energisamordnare för Kristallen, ett nytt stadshus i Kiruna där hon har ansvar för energiteknik och hur krav och regler för projektet ska uppfyllas för att få en byggnad med högmiljö- och energiprofil. Jasenka har märkt av att energifrågor är ett hett ämne just nu och att det händer väldigt mycket i branschen. - Vi är på väg mot ett energieffektivare samhälle, för att rädda planeten genom att minska växthuspåverkan. Det känns stort att kunna vara med på denna resa och ge mitt bidrag genom att skapa energieffektiva byggnader som tar hänsyn till upprätthållandet av god inomhuskomfort. Att tänja på gränserna, att kombinera de arkitektoniska utmaningar med den bästa tekniken som finns och jobba i nära kontakt med arkitekter, konstruktörer och installatörer. Vidare berättar Jasenka att hon känner sig mer och mer som en missionär, inte bara som en ingenjör. Miljömål ska uppnås, energikrav för byggnader skärps och energikostnader stiger. Byggbranschens efterfrågan ökar på byggnader med lågt energibehov. - Hur ska jag hjälpa med detta? Sprida kunskap, övertyga och påverka. Det är en utmaning! För dig som är intresserad av att arbeta på WSP så tipsar Jasenka om att WSP organiserar olika event, seminarier, föreläsningar som du kan gå på, samt att du alltid kan skicka en spontanansökan eller slå en signal.