Karriärstips

Miljö: Linda Dahlström, LKAB

LKAB.090236 Gruvnäringen har historiskt sett varit en viktig del i Sveriges välstånd och utveckling. Efter att ha haft några lugnare år verkar det nu vara full fart framåt för branschen igen. Många olika typer av ingenjörer arbetar idag för någon av aktörerna inom gruvindustrin. Arbetsuppgifterna varierar givetvis liksom arbetsgivarna. I veckans intervju kommer vi ge er en inblick i hur det är att jobba på en av de stora aktörerna på svensk marknad, LKAB. Linda Dahlström har de senaste tio åren varit anställd inom LKAB, via tjänster som laborant, metodutvecklare, kvalitetsingenjör och laboratoriechef är hon idag Miljöchef. Nedan berättar hon om sin syn på gruvbranschen, dess problematik och fördelar samt hur hon upplever LKAB som arbetsgivare.
Intervju: Linda Dahlström Linda är i grunden civilingenjör inom Teknisk Biologi med miljöinriktning. I slutfasen av sina studier i Umeå fick hon bekanta sig med LKAB lite extra via det exjobb hon gjorde hos dem 2004. Efter att ha avslutat sina studier fick hon ett vikariat på LKAB:s laboratorium i Kiruna. Sedan dess har hon varit företaget trogen. I en bransch där hållbarhet ständigt efterfrågas, inte minst från allmänheten, är utmaningarna som miljöchef många och arbetsuppgifterna är ständigt utmanande. - I mitt ansvarsområde ligger allt det löpande miljöarbetet (miljöledningssystem och egenkontroll) inom LKAB som innebär efterlevnad av lagar och krav samt utveckling av miljöarbetet i form av utredningar och förbättringar. Dessutom leder jag arbetet med att ta fram nya miljötillstånd för verksamheten. Gruvor påverkar miljön och det ligger många kniviga frågor på mitt bord. Jag upplever dock att miljömedvetenheten och intresset för frågorna ökar snabbt i samhället och såklart även i vår bransch. Att bedriva gruvverksamhet på ett hållbart sätt sida vid sida med naturen är en utmaning. För LKAB som arbetsgivare medför utmaningarna även att en stor variation av kompetens måste finnas tillgänglig inom bolaget. Allt från Mineraloger, Metallurger och Geologer till Kemiingenjörer, Bergsingenjörer, Processingenjörer, Projektingenjörer och Underhållsingenjörer infinner sig ofta på bolagets önskelista. Precis som i Lindas fall är det ofta en start i något av dessa yrkesområden som på sikt öppnar dörrar och möjliggör en framgångsrik karriär inom bolaget. Möjligheten till varierande arbetsuppgifter och erfarenheter syns tydligt i den mix av uppgifter som idag ingår i Lindas tjänst som Miljöchef. Förutom sakfrågorna finner Linda även stimulans i många av de andra frågor som berör tjänsten. - Allt är roligt! Dels trivs jag med att jobba som ledare. Att se individer och grupper utvecklas tillsammans ger mej en kick. Sedan stortrivs jag med mångfalden i de frågor vår organisation ställs inför. Miljöfrågorna i kombination med juridiken och självklart alla tekniska frågor som följer med gruvverksamheten skapar en spännande blandning av både människor och arbetsuppgifter.  Eftersom det finns så många möjligheter att jobba med olika saker i LKAB är det omöjligt att inte utvecklas. Jag har självklart fått utveckla mitt ledarskap mycket, både när det gäller att leda mina medarbetare men också i att leda mej själv. Jag har såklart också lärt mej väldigt mycket om LKAB:s verksamheter, det finns nya saker att lära sej varje dag och det är väl en av orsakerna till att  många jobbar kvar i LKAB länge. Jag har alltid trivts med klimatet i LKAB, det är väldigt prestigelöst. Även som nyutexaminerad ingenjör har jag upplevt att jag får vara med och utveckla och bestämma! Är branschen ungefär som du förväntat dig? - Om vi diskuterar gruvbranschen så svarar jag Ja och Nej. Nu har jag jobbat i LKAB i tio år så jag blir väl lite hemmablind. Antalet kvinnor i vårt företag ökar vilket gör att den traditionella bilden av en massa smutsiga män suddas ut lite. Ofta ser man nu kvinnor som kör stora fordon och antalet kvinnor i ledande befattningar har blivit många fler. Jag uppfattar också att gruvbranschen är betydligt mer högteknologisk än vad som ofta framställs i media. Likt andra aktörer i branschen möter även LKAB utmaningar när det gäller att hitta ingenjörer till sin verksamhet. Under 2014 beräknas man behöva rekrytera 150-200 tjänster. Utmaningarna inom miljöarbetet är också många. Förutom de självklara följderna av den dagliga verksamheten är även planeringen av de lite mer komplexa frågorna över tid utmanande. - Det tar tid att få tillstånd att bedriva ny eller förändrad verksamhet så där måste vi vara välplanerade och ute i god tid för att hinna vrida och vända på alla stenar. Vi måste också se till att hela tiden hålla koll på hur vår verksamhet påverkar omgivningen. Vi släpper ut föroreningar till både vatten, mark och luft, vår verksamhet bullrar och dammar och det går åt mycket energi. Det är superviktigt att vi hela tiden jobbar med att minska denna påverkan på omgivningen. Det finns väldigt mycket kunskap omkring allt detta inom företaget och vi ska bara bli bättre. Om man som ingenjör är intresserad av att arbeta för LKAB, vilka tips skulle du ge dem då? - Sök jobb via vår hemsida. Ställ dej i bostadskö på den ort där du är intresserad av att jobba. Sök traineetjänster. Var intresserad av vintersport, fjäll och natur. Behåll din nyfikenhet och våga fråga och tycka saker! Sök gärna upp oss när vi är ute på arbetsmarknadsdagar och liknande. Det finns också möjlighet att göra exjobb, kom gärna med egna idéer! LKAB söker i detta nu flertalet ingenjörer till Gällivare, Kiruna och Stockholm. Se på Ingenjörsjobb.se om någon av dessa tjänster passar just dig.