Karriärstips

Elektronik: André Bodin, ABB HVDC

ABB.115359 ABB är Ludvikas största arbetsgivare, på avdelningen HVDC (högspänd likström) är man världsledande i forskningen, utvecklingen och produktionen av de komponenter som gör att överföring av högspänd likström är möjlig. HVDC är ett mycket effektivt alternativ för överföring av stora mängder el över långa avstånd och för tillämpningar för särskilda ändamål. Som en viktig faktor i framtidens energisystem, baserat på förnybara energikällor, formar HVDC framtidens elnät. Karin Wigert, Vice President Human Resource HVDC Hur ser rekryteringsprognosen ut för 2014? Förutsatt att de goda marknadsutsikterna håller i sig kommer vi att rekrytera ungefär på samma nivå som tidigare år - d.v.s ca 100 st, mestadels högskole- och civilingenjörer. Inom vilka kompetensområden kommer ni att rekrytera? Framförallt inom konstruktion och beräkning (el och mek), hård- och mjukvaruutvecklare. Vilka egenskaper är viktiga för er när ni rekryterar ingenjörer? Rätt formell kompetens – exv ingenjörsexamen och goda språkkunskaper - är viktig men helt avgöranden är egenskaper som initiativförmåga, driv, förmåga att jobba i team, samverka med andra samt sist men inte minst individens attityd och värderingar.
Intervju André Bodin I veckans intervju med André Bodin får ni en ökad inblick i hur det är att jobba hos en av landets största arbetsgivare för just ingenjörer, ABB. André håller idag till i Ludvika där han är chef för elektrisk design av HVDC-ventiler. Resan dit han är idag var långt ifrån planerad, men André är ändå, efter fyra år, väldigt nöjd med tillvaron. Nedan får vi en inblick i hur han upplever branschen, Ludvika, HVDC och ABB som bolag. Många arbetstillfällen i branschen är idag förlagda utanför landets storstadsregioner. Detta innebär såklart utmaningar för företagen när det gäller att attrahera nya ingenjörer, samtidigt som många ingenjörer säkerligen funderar på om en flytt från en storstad till en mindre stad eller landsbygd är något för dem. HVDC i Ludvika - Världsledande Efter att ha studerat Teknisk Fysik, med inriktning mot mätteknik på Umeå Universitet, var André en av de ingenjörer som valde att börja sin karriär utanför landets storstadsregioner. Att det blev just HVDC i Ludvika beror främst på tillfälligheter och några speciella förväntningar på branschen fanns egentligen inte heller. - När jag lämnade universitetet var det lite som att hoppa ut ur fågelboet och testa vingarna, utan att riktigt veta vad som väntade. Jag hade egentligen inga planer på att börja jobba inom elkraftsbranschen, men idag är jag väldigt glad att det blev så! Det var egentligen en "slump". Jag hade bara ett par månader kvar på examensarbetet och gick då in på abb.se/jobb. Där sökte jag "första bästa" jobb som såg intressant ut, och det råkade vara i Ludvika. Det dröjde inte länge innan jag var på anställningsintervju och strax efter det var kontraktet signerat. André började sin anställning på kontoret för elektrisk ventildesign, som beräkningsingenjör, för fyra år sedan. Det visade sig vara en utmanade och rolig arbetsplats med stora möjligheter att utvecklas, både som människa och karriärmässigt. Efterhand fick han mer och mer ansvar, dels tekniskt men även som gruppledare, vilket slutligen ledde till den position han innehar idag, chef för elektrisk design av HVDC-ventiler. - Att arbeta på ABB HVDC i Ludvika är verkligen en förmån. Vi är världsledande inom vårt teknikområde och jobbar mot en expanderande marknad med stor potential. Det är inspirerande att jobba på ett företag med framtidstro! Dessutom levererar vi en ”positiv” teknik som bland annat möjliggör förnyelsebara energikällor och som är en nyckel till framtidens elförsörjning. Framtida Karriär Förutom det övergripande ansvaret för verksamheten som tjänsten medför innebär rollen en bred variation av arbetsuppgifter. I dagsläget är han chef för ett tekniskt kontor med 16 beräkningsingenjörer, varav fem jobbar från Chennai i Indien. Just variationen av uppgifter gör enligt André rollen väldigt stimulerande, samtidigt som den även ligger till grund för framtida möjligheter inom ABB. - Det är en rolig och utmanande blandning av personalansvar, koordinerande av uppgifter och ansvarsområden, tekniskt beslutsfattande och strategiskt tänkande. Jag har goda möjligheter att fortsätta utvecklas i den roll jag har idag, men skulle även, med tiden, t.ex. kunna ta chefsansvar inom andra teknikområden eller kanske en chefsroll med ett större ansvarsområde. Jag skulle även kunna återgå till att jobba som beräkningsingenjör och satsa på att bli teknisk expert eller specialist, eller kanske så småningom ta en roll som teknisk projektledare. Om man som ingenjör är intresserad av att arbeta för ABB, vilka tips skulle du ge dem då? - Till att börja med är det viktigt att ha en gedigen utbildning. Sedan är det viktigt att ha ödmjuket kombinerat med vilja, energi och att tro på sig själv. Idag är den sociala kompetensen en viktig parameter, eftersom en stor del av arbetet kräver interaktion och sammarbete med bl.a. projektledare och andra avdelningar. Det är även bra att visa att man är en lojal person som inte kör sitt eget race, utan vill arbeta för företagets bästa. Är du nyfiken på vilka lediga tjänster som finns på ingenjörsjobb idag inom branschen, gör ett besök här...