Karriärstips

Projektledning: Rikard Nyberg, Bombardier

bombardier.085456 Bombardier Transportation är världsledande inom järnvägsteknik och driver ständigt utvecklingen mot nya standards för hållbar mobilitet. Med ca 2500 medarbetare i Sverige är företaget en stor och välkänd aktör för många ingenjörer runt om i landet. Inom organisationen är variationen av kompetens bred, allt från el-, elektronik-, mjukvaru-, system- och maskiningenjörer till projektledare och chefer. Om du är nyfiken på branschen och dessutom besitter förmågan att vara kreativ, har en bra analytisk förmåga och teknisk kompetens samt har ett intresse att jobba i internationella team, då är Bombardier arbetsgivaren för dig. I veckans intervju ger vi dig en inblick i Rickard Nybergs vardag som projektledare på Bombardiers verksamhet inom driv- och styrsystem (Propulsion & Controls).
Intervju: Rickard Nyberg har oändliga möjligheter på Bombardier! Har du någon gång åkt tåg i Sverige? Då har du med stor sannolikhet kommit i kontakt med Bombardier. Bombardier har sedan 1891 konstruerat, byggt och utvecklat många innovativa produkter och lösningar i Sverige, som även exporterats till världens alla hörn. Denna vecka ska du få lära känna en av Bombardiers anställda, Rickard Nyberg, som är teknisk projektledareför drivsystem på tåg. Rickard har samlat ihop hela tio år av erfarenhet från Bombardier och ska nu ge dig en inblick i sin vardag. Tuff start Rickard är i grunden högskoleingenjör (Magister) inom elkraft och har studerat på Mälardalens högskola i Västerås. Under sitt fjärde och sista år studerade han en termin som utbytesstudent på Auckland University i Nya Zeeland och examinerades sedan vintern 1999-2000. Direkt efter högskolan var det primära fokuset inte att söka jobb på Bombardier eller på något av de stora företagen i Västerås. – Jag sökte diverse jobb, men kom genom bekanta i kontakt med ProTang AB och tog anställning som konsult där i maj 2000. Redan under det första året kom jag sedan i kontakt med Bombardier för första gången då jag utförde ett kortare beräkningsuppdrag. Hösten 2001 var det riktigt kärvt på marknaden. Det lades ett varsel på ProTang och jag var utan uppdrag. Ingen bra sits för en relativt nyanställd 27-åring. Jag varslades och skulle bli uppsagd om vi inte fick tag i ett uppdrag till mig. Dagen före domen fick jag klart med ett sexmånadersuppdrag på Bombardier. Från konsult till projektledare Efter sex år i diverse konsultroller på Bombardier är Rickard idag anställd på PPC-divisionen (Propulsion & Controls) som teknisk projektledare. PPC är en av flera divisioner på Bombardier och utvecklar och producerar driv- och kontrollutrustning för tåg och tunnelbanevagnar. Just nu arbetar Rickard med C30 som är de nya tunnelbanevagnarna till den röda linjen i Stockholms tunnelbana. Arbetsuppgifterna är minst sagt varierande när projekten ska tas från ax till limpa. – Arbetsinnehållet varierar för varje enskilt projekt på PPC, men projekten startas alltid upp med att ordern lämnas över från anbud/försäljning till projektavdelningen. Sedan handlar det mycket om att förstå vad som är sålt, hantera kravspecifikationer från kunden samt att planera upp projektet med utgångspunkt i planerat leveransdatum av vår utrustning. Kraven bryts sedan ner för att kunna specificera och dimensionera komponenter som köps från underleverantörer. De olika komponenterna används för att konstruera de utrustningar som i slutänden byggs och testas innan de levereras till systerdivisionen, fordonsbyggaren,  När utrustningen väl är på plats i fordonet deltar Rickard återigen när det är dags för igångkörning och typtester på fordonsnivå. De många olika delar som ingår i ett projekt gör att Rickard över tid måste ha bra uppsikt över hela processen. – I stort består mina arbetsuppgifter i att koordinera och stötta de olika underliggande funktionerna genom projektets olika faser. Initialt handlar det ju som förut nämnts om att förstå hur projektet är sålt, koordinera kravhantering och att planera konstruktionsarbetet. Senare i projektet handlar det om att granska, följa upp budget och tidsplaner och se till att vi ligger i fas med den övergripande planen. Utmaningar som vardagsmat Bombardier är ett stort internationellt företag, där fokus i Sverige ligger på utveckling och produktion av tåg och järnvägsutrustning.  Totalt har Bombardier hela 71 700 medarbetare världen över, där alla har olika roller och tydliga affärsmål och kärnvärden. Vi frågade Rickard hur det är att arbeta som ingenjör på just Bombardier och vi fick det inspirerande svaret att det är utmanande, både rent tekniskt och tidsmässigt. –Ibland ska ett tåg konstrueras, byggas, testas och godkännas på så kort tid som två år, och som underleverantör till fordonsbyggare är det dessutom normalt med ännu kortare leveranstider. Rickard berättar att de flesta projekt är internationella. Drivutrustningen konstrueras och byggs i Västerås medan tåget byggs på Bombardiers anläggningar i till exempel Tyskland, Frankrike, England eller Kina. Det innebär ofta internationella kontakter oavsett om du är projektledare eller jobbar direkt med konstruktionen. Det mest utmanande med hans position är att hantera alla de olika beståndsdelarna och alla involverade avdelningar som ett projekt består av. – Uppåt har vi en projektledare som är ansvarig för hela projektet inom PPC, nedåt har vi alla funktioner, som mekanisk och elektrisk konstruktion av strömriktare och motorer, mjukvara, dokumentation, utbildning och säkerhet. Sedan har jag relativt mycket kontakt med kunden och övriga funktioner inom PPC, såsom inköp, produktion och finans. Branschen har ett högt tempo, många kompetenta medarbetare och komplicerade projekt, precis så som Rickard förväntade sig och hoppades på. Avslutningsvis poängterar han att om man som ingenjör är nyfiken på branschen finns en stor variation av möjligheter inom Bombardier. – För att bygga ett tåg behövs kompetens inom alla ingenjörsdicipliner. Det gör att de flesta kan hitta ett intressant arbete på Bombardier. Dessutom är utvecklingsmöjligheterna oändliga oavsett om du vill vidareutveckla dig inom det kommersiella, mot exempelvis projektledning, bli expert inom ett specifikt teknikområde eller utvecklas inom ledarskap för att bli chef.