Karriärstips

Kvinnors ingenjörsintresse ökar!

Rekordmånga kvinnor söker sig till civilingenjörsprogrammen i år. Många kvinnor har även fattat intresse för data och IT, då andelen kvinnor ökat på flera orter runt om i Sverige. På bara 10 års tid har den procentuella ökningen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm gått från 24 procent till dagens 35 procent, vilket tyder på ett att fördelningen mellan kvinnor och män bör vara jämlikt om 10 år.
Olika hypoteser finns kring vad som är den bakomliggande faktorn till den nya trenden, men mycket pekar på att allt fler kvinnor läser naturvetenskap på gymnasienivå, vilket genererar ett intresse för fortsatta studier. Läs mer här!