Karriärstips

Fem kvinnor ska stärka ledande kvinnligt ingenjörsnätverk

Uppe från vänster, ​Michaela Sundelin, ​Jonna Burefjord, ​Sandra Bourbon (Fotograf: Emir Fejzic), Elin Häggberg och ​Jenny Häggström. Female Engineer Network (FEN), med 6500 kvinnor i sitt nätverk, jobbar för att ändra på den skeva könsfördelningen och har som mål att det 2028 ska vara lika många kvinnliga som manliga yrkesverksamma ingenjörer. FEN har därför tillsatt en Advisory Board med fem kvinnor från näringslivet som ska fungera som stöd för att nå nästa nivå. Ingenjörsbranschen är i väldigt hög grad mansdominerad. Av dagens yrkesverksamma ingenjörer är endast 30 % kvinnor. Att jobba som ingenjör innebär förenklat att vara en problemlösare, idéer föds av erfarenheter och eftersom erfarenheterna skiljer sig mellan män och kvinnor skiljer sig även idéerna. Mångfald och jämställdhet ger fler vinklar, mer förståelse och därmed är det lättare att spegla samhället i stort. - Vi är så otroligt glada och stolta över att kunna presentera nästa steg i FENs utveckling, säger VD Johan Granqvist. Efter månader av hårt jobb och mängder av ansökningar kan vi nu stolt presentera nätverkets Advisory Board för 2018. Fem fantastiska kvinnor som kommer hjälpa oss att utveckla nätverket ännu mer! I FENs Advisory Board ingår: Elin Häggberg – Journalist, föreläsare och driver teknifik.se Michaela Sundelin – Grundare och Operativ Chef på Women Ahead AB – en rekryteringsbyrå med fokus på kvinnor Jenny Häggström – Marknads- och kommunikationschef på Sigma Industry East North Jonna Burefjord – HR Chef på Ovako Sandra Bourbon – Grundare av Framtidsfeministen och Equalitycs, föreläsare och utsedd till Veckans Affärers 101 supertalanger 2018 samt Sveriges 101 mäktigast i Hållbarhetssverige 2018  
Female Engineer Network är en av Ingenjörsjobbs 5 nätverk som skapades och drivs i syfte att inspirera och motivera kvinnliga ingenjörer runt om i landet. FEN skapar en naturlig arena för att nätverka och utbyta erfarenheter samtidigt som inspiration och motivation är de två ledord som alltid genomsyrar nätverkets aktiviteter. Runt om i landet genomför vi olika typer av event för att öka utbytet av insikter, kunskap och energi kvinnliga ingenjörer emellan. Detta för att på sikt kunna stärkas i sin egen yrkesroll och i sina karriärval.