Karriärstips

Spännvidd, möjligheter och glädje

Hur kom du i kontakt med ELU? Året var 2008. Av en slump träffade jag en person på Chalmers Arbetsmarknadsdagar (CHARM) som representerade ett företag i en helt annan bransch än vad jag är intresserad av. Av någon anledning pratade jag med henne ändå och berättade om mitt intresse för brokonstruktion. Det visade sig att hennes man jobbar på ELU, som brokonstruktör! Så hon rekommenderade ELU. Varför valde du ELU? Därför att ELU är bland de största på broar och besitter spetskompetens inom området. Jag har ett stort intresse för broar. De är både teknisk utmanande och estetiskt fascinerande. Det är lockande att arbeta med stora konstruktioner och långa spännvidder. Extra speciellt med broar är att de står kvar väldigt länge (120 år) och är synliga för allmänheten. Dessutom har de ett symboliskt värde som många uppskattar. För en brokonstruktör är det även extra kul att kunna se brons bärande delar eftersom de, till skillnad från huskonstruktioner, är exponerade. En annan orsak till att jag valde ELU är att jag tycker atmosfären på jobbet är bland det viktigaste. En viktig komponent på ELU är personalsammanhållningen. Man har även nära till cheferna så det är väldigt icke-hierarkiskt. Vad arbetar du med just nu? Jag dimensionerar en gångbro, gjord av fackverk, och det är riktigt kul eftersom jag har fria händer i detta projekt att utforma bron själv. Tyvärr kommer dock ingen se den då den ligger ödsligt till… Vad är det bästa med ditt arbete? Specifikt tycker jag det bästa med mitt jobb är glädjekänslan när jag löst ett svårt problem eller lyckats förstå hur något fungerar. Sen är det väldigt stimulerande att lära sig nya saker, vilket man gör hela tiden. Vilka egenskaper ska en bra beräkningsingenjör ha? En duktig beräkningsingenjör ska vara noggrann och strukturerad. Det är en sak att förstå saker bra, men en helt annan sak att göra rätt och inte slarva. Ibland hamnar man i situationer där det uppstår många frågeställningar på en gång och då är det bra att kunna hålla tankarna under kontroll.  Hur ser du på din egen utveckling på ELU? Jag vill jobba med stora broar med långa spännvidder. En dröm vore att under karriären åtminstone en gång jobba med bågbro, snedkabelbro och/eller hängbro. På närmare sikt ser jag fram emot att jobba med stålbalksbroar och samverkansbroar. // POJA SHAMS HAKIMI, BROKONSTRUKTÖR Snart etablerar ELU också i Malmö. Vill du vara med och utveckla vårt nya kontor? Läs mer om våra öppna positioner här.